Modificări la Legea de dezvoltare regională – promulgate de preşedinte

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2023 care modifică Legea privind dezvoltarea regională în România.

Actul normativ modifică şi completează art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, în sensul ca Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Timişoara şi Oradea să exercite atribuţii în regim de putere publică, exclusiv pentru activitatea de control pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor beneficiarilor români, pentru programele Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria şi Interreg VI-A IPA România-Serbia.

Potrivit ordonanţei, „agenţiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componenţa lor judeţe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării managementului administrativ, financiar şi tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră. Pentru perioada de programare 2021-2027, se autorizează Birourile Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Oradea, Timişoara, prin structuri distincte din cadrul acestora, să acţioneze în regim de putere publică, exclusiv pentru activitatea de control pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor beneficiarilor români, pentru programele Interreg VI-A România-Bulgaria, Interreg VI-A România-Ungaria şi Interreg VI-A IPA România-Serbia, fiind asimilate în limita acestei activităţi, autorităţilor publice, respectiv autoriăţilor regionale, în scopul îndeplinirii condiţiilor instituite de Regulamentul UE 2021/1059”.

De asemenea, pentru perioada de programare 2021-2027, exercitarea activităţii de control pentru verificare eligibilităţii cheltuielilor beneficiarilor români în cadrul acestor programe se realizează de către structurile distincte din cadrul Birourilor Regionale pentru Cooperare Transfrontalieră Călăraşi, Oradea şi Timişoara conform Regulamentului UE. Actele emise în exercitarea acestei activităţi sunt asimilate actelor administrative şi pot fi atacate în contencios administrativ.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat şi legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2023 privind cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Actul normativ stabileşte cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar – bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de MIPE.

În acest sens, legea reglementează participarea instituţiilor financiar-bancare din România şi a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI Bucureşti ca parteneri, alături de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autorităţile de Management şi în calitate de coordonator de reforme şi investiţii, responsabile pentru coordonarea şi gestionarea programelor cu finanţare europeană, în procesul de implementare a finanţării proiectelor, stabilirea condiţiilor de eligibilitate a instituţiilor financiar-bancare participante la procedurile de achiziţie publică, responsabilităţile şi obligaţiile partenerilor în cadrul procesului şi fluxul de implementare, inclusiv mecanismul financiar al parteneriatului. AGERPRES