Semnul sărutului se topește

Trecea pe lângă gard

fluturând mâna

în semn

de căutare dezinvoltă

și nepăsătoare urmă lăsată în spate

 

O aiureală comună

mergea cu un pas în urmă

și parcă fluiera

sau sâsâia a pagubă

a indiferență

mi-a fost dat să constat

la întocmirea procesului verbal

 

Era trecut de amiază

când căldura ucide aerul

și tot ce găsește

de jur împrejurul gurii deschise

(semnul sărutului se topește

uitat și mai ales ignorant

în copleșitoarea stare amorfă)

 

Vine o taină care ne ține treji

care ne adună de jur împrejurul

luminii

alta decât aceea din sclipirea ochilor

presărați pe calea întoarcerii

sub formă de stele

străfulgerări de aduceri aminte

de pași nefăcuți dar ținuți minte

de vortexul prin care rătăcim

căutarea