Breaking News

Licitație publică cu strigare pentru închirierea de locuri de parcare de reședință

Direcția Exploatare Patrimoniu organizează în data de 5 decembrie 2023, la sediul din șos. Națională, nr. 43, etajul 6, o licitație publică cu strigare pentru închirierea de locuri de parcare de reședință.
Licitația va avea loc la ora 11.00 și va viza închirierea a 38 de locuri de parcare, cu nr. 1 – 38, situate în parcarea de reședință din str. Lacului nr. 14.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile 660, 661, 655, 656 și 659.
În vederea înscrierii la licitație, documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de e-mail a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv licitatii.camera12@gmail.com.
Data limită de depunere a dosarelor este 28 noiembrie 2023, ora 13.00.
Relații suplimentare privind procurarea documentației si condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 113.