ANPDCA: 81.328 copii cu dizabilităţi, înregistraţi la finele lunii iunie 2023

Serviciile de evaluare Complexă ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aveau în evidenţă, la finele lunii iunie 2023, un număr de 81.328 de copii cu dizabilităţi, cu 750 copii mai mulţi comparativ perioada similară din 2022.

Conform datelor centralizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, cei mai mulţi, respectiv 49.527 erau încadraţi în grad de handicap grav. De asemenea, în evidenţe erau înregistraţi 2.073 copii încadraţi în grad de handicap uşor, 18.581 în grad de handicap mediu şi 11.147 copii în grad de handicap accentuat.

Cei mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap grav (21.122 copii) aveau între 7 şi 13 ani, iar cei mai puţini (3.244 copii) între 0 şi 2 ani. De altfel, la aproape toate gradele de handicap (cu excepţia celor cu handicap uşor), numărul cel mai mare de copii era din grupa de vârstă 7-13 ani.

Potrivit datelor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi era, la finele lunii iunie 2023, de 899.066 persoane, dintre care 98,2% (882.911 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate), iar 1,8% (16.155 persoane) erau instituţionalizate.

La 30 iunie 2023, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 4,1% diferenţiată pe regiuni. Faţă de rata de 4,1% persoane cu dizabilităţi la 100 de locuitori, calculată la nivelul României, regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest înregistrau cele mai mari rate.

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (77.002 persoane), urmat de judeţul Prahova (37.490 persoane), iar cel mai mic număr era în judeţul Covasna (6.634 persoane).

Potrivit datelor MMSS, femeile reprezentau 53,46% din totalul persoanelor cu dizabilităţi. Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezenta 74,25% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă rezultă că 50,66% erau persoane cuprinse între 18 şi 64 ani (416.417 persoane) şi 49,34% aveau peste 65 ani (405.596 persoane).

Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta 42,71% din total (faţă de 40,86% la 30 iunie 2022), cele cu handicap accentuat 46,14% (faţă de 46,72% la 30 iunie 2022), iar cele cu handicap mediu şi uşor 10,10% (faţă de 12,41% la 30 iunie 2022).

Adunarea Generală a ONU a stabilit, în 1992, ca ziua de 3 decembrie să fie Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

Marcarea acestei zile are ca obiectiv promovarea unei mai bune înţelegeri în ceea ce priveşte problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi şi susţinerea demnităţii, a drepturilor şi a bunăstării acestora. Este, totodată, o ocazie pentru o schimbare de atitudine faţă de aceste persoane, prin eliminarea barierelor în ceea ce priveşte implicarea lor în diverse sfere de activitate.

Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi se concentrează pe accederea acestor persoane la dezvoltarea incluzivă, echitabilă şi durabilă, aşa cum se prevede în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, care se angajează să „nu lase pe nimeni în urmă” şi recunoaşte dizabilitatea ca fiind o problemă esenţială, ce trebuie luată în considerare în implementarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Problemele specifice persoanelor cu dizabilităţi la care se face referire în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) privesc educaţia, creşterea şi ocuparea forţei de muncă, inegalitatea, accesibilitatea aşezărilor umane etc.

Conform site-ului UNESCO dedicat acestei zile, în 2023, tema Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi este: „Uniţi în acţiune pentru a salva şi atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pentru, cu şi de către persoanele cu dizabilităţi”. Tema din acest an le cere tuturor să lucreze împreună pentru a face lumea mai bună şi mai echitabilă pentru persoanele cu dizabilităţi, menţionează www.idpwd.com.au. AGERPRES/