Programul Național „Masă sănătoasă” începe pe 1 ianuarie 2024

 La nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar, se instituie Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS), începând cu 1 ianuarie 2024, care constă într-o masă caldă sau într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, conform proiectului de Hotărâre de Guvern privind PNMS, pus în consultare publică de Ministerul Educației. Cele 450 școli care beneficiază de masă caldă, aprobate prin H.G. nr. 999/2023, sunt incluse automat în Programul Național „Masă sănătoasă”, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru a se asigura continuitatea intervenției, conform proiectului. Acest program a fost anunțat de ministrul Educației, Ligia Deca, la începerea anului școlar 2023-2024: „Rezolvarea unor provocări recurente ale sistemului constituie o prioritate a mandatului meu. Astfel, urmărim ca 1.000.000 de elevi să beneficieze de o masă în fiecare zi la școală.” Prevederea există în Legea învățământului preuniversitar, Art. 77: „Începând cu anul școlar 2023-2024, la nivelul sistemului național de învățământ se derulează Programul național „Masă sănătoasă”, PNMS, pentru cel puțin 1.000.000 de beneficiari direcți, în scopul sprijinirii participării la educație a tuturor copiilor.PNMS va fi generalizat la nivelul întregii țări pentru toți beneficiarii primari până la debutul anului școlar 2029-2030”.
Mecanismul de selecție a școlilor din Programul Național „Masă sănătoasă”, conform proiectului / Cum va funcționa programul și pașii administrativi
  1. Inspectoratele școlare județene/al Municipiului București (ISJ/ISMB) selectează școlile pe baza unor criterii ce vizează diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar. Criteriile de selecție se aprobă prin ordin al ministrului educației.
  1. După ce școala este selectată, directorul propune ce tip de suport alimentar primesc elevii, masă caldă sau pachet alimentar. Se aprobă propunerea de către consiliul de administrație al școlii. Apoi, această propunere va trebuie aprobată și de către Consiliul local.
  1. Autoritățile locale derulează procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a mesei calde sau a pachetelor alimentare.  Finanțarea este asigurată de autoritățile locale, primarii plătesc furnizorii.
  1. Școala desemnează un responsabil de program. Inspectoratele școlare monitorizează implementarea programului și desemnează un inspector responsabil.
În ce constă Programul Național „Masă sănătoasă”

Eelevii vor primi un suport alimentar constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar:

a) „masă caldă, preparată în regim propriu, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care există cantină cu avize de funcționare, înregistrată sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, și spațiu adecvat de servire a mesei;

b) masă caldă, în regim catering, pentru preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ în care nu există cantină pentru prepararea în regim propriu, hrana putând fi servită în sala de clasă sau într-un alt spațiu amenajat în acest scop.

c) pachet alimentar, în situația în care nu există posibilitatea asigurării mesei calde în regim propriu sau de catering.

Suportul alimentar nu se acordă pe perioada vacanțelor sau a altor zile declarate prin lege, ca zile nelucrătoare.

Tipul de suport alimentar şi modalitatea de distribuire se stabilesc la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, cu aprobarea consiliului de administraţie şi se propune ordonatorului principal de credite al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului, care îl supune aprobării consiliului local.

Suportul alimentar trebuie să respecte prevederile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.”

„Selecția unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se face de către inspectoratele școlare județene/al Municipiului București (ISJ/ISMB) pe baza unor criterii ce vizează diminuarea riscului de excluziune și de abandon școlar.

Criteriile de selecție se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 10 zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern.

Pentru anul școlar 2023-2024 și pentru anul școlar 2024-2025, lista unităților de învățământ preuniversitar selectate se aprobă în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri de guvern.

Lista unităților de învățământ incluse în Programul Național „Masă sănătoasă” se aprobă prin ordin comun al Ministerului Educației și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu încadrare în limita fondurilor aprobate, și este completată anual până la data de 1 februarie a anului calendaristic în curs pentru anul școlar următor.

ISJ/ISMB își asumă atât selecția unităților de învățământ preuniversitar beneficiare ale PNMS, cât și prioritizarea acestora, conform criteriilor. Lista unităților se completează și se transmite la Ministerul Educației, anual, până la data de 5 ianuarie a anului calendaristic, pentru anul școlar următor.”

Finanțarea Programului Național „Masă sănătoasă”

Finanțarea se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în cuantumul stabilit, anual, pentru anul școlar următor, prin Legea bugetului de stat, proporțional cu numărul de beneficiari din anul școlar următor.

Sumele pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută;
b) creșterea, în perioada aplicării Programului Național „Masă sănătoasă”, în anul școlar respectiv, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile de învățământ.

Programul Național „Masă sănătoasă” poate fi finanțat și din fonduri externe, în vederea derulării activităților acestuia.