Cameră: Măsuri de protecţie pentru preîntâmpinarea accidentelor cauzate de desprinderea plăcilor din faţada Palatului Parlamentului

Conducerea Camerei Deputaţilor a decis, luni, măsuri suplimentare temporare de protecţie, după ce s-a constatat posibilitatea „extrem de ridicată” a desprinderii elementelor de placare a faţadei imobilului Palatul Parlamentului.

Potrivit unui memorandum intern discutat în Biroul permanent al Camerei, „Centrul de Dezvoltare Tehnologică din cadrul Serviciilor Camerei Deputaţilor a adus la cunoştinţă faptul că există probabilitatea extrem de ridicată ca desprinderile necontrolate ale elementelor de placare a faţadei imobilului Palatul Parlamentului să producă accidente soldate cu pagube, răniri sau pierderi de vieţi omeneşti”

„Evaluarea riscului a avut la bază expertize ale terţelor unităţi autorizate, precum şi date rezultate din urmărirea în timp a construcţiei, prevalate până la data prezentei. În baza legislaţiei pe linie de securitate şi sănătate în muncă, o zonă cu lăţimea de 3 metri de la pereţii exteriori ai imobilului Palatului parlamentului a fost considerată zonă periculoasă”, precizează documentul citat.

Potrivit sursei citate, în aceste condiţii au fost implementate măsuri suplimentare de protecţie cu caracter temporar:

* Restricţionarea accesului personalului şi autovehiculelor în zonele periculoase, prin montarea de stâlpi cu bandă de semnalizare, cu excepţia căilor de acces în imobil;

* Afişarea de marcaje specifice de securitate şi sănătate în muncă de atenţionare/restricţionare la intrările în imobil aflate în administrarea Camerei Deputaţilor şi pe tot perimetrul;

* Restricţionarea folosirii curţilor interioare şi a terasei de la etajul 3, corp D1 cota 0,00, corp D4 cota -9,00, terasa corp A2 cota +31,50.

* Sistarea temporară a acţiunilor de curăţenie, întreţinere spaţii verzi, deszăpezire etc. în zona periculoasă.

„Precizăm că la această dată au fost demarate procedurile de achiziţie pentru montarea de plase de protecţie pe faţada imobilului, ca o măsură temporară pentru punere în siguranţă până la repararea faţadelor imobilului şi protejarea zonelor de acces în imobil prin amplasarea de copertine de protecţie. Totodată, vor fi emise informări către grupurile parlamentare, personalul din Serviciile Camerei Deputaţilor şi către instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în spaţiile administrate de către Camera Deputaţilor”, se mai precizează în memorandumul intern. AGERPRES