Senat/Termenul de montare a repartitoarelor de căldură se prelungeşte cu un an, proiect adoptat

Termenul de montare a repartitoarelor de căldură se prelungeşte cu un an, urmând ca persoanele vulnerabile să fie susţinute financiar pentru montarea acestora, prevede un proiect adoptat marţi de Senat.

Potrivit proiectului de act normativ, iniţiat de senatori liberali, PSD şi UDMR, măsura pentru acordarea sprijinului necesar populaţiei vulnerabile pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică acordată prin intermediul cardurilor de energie ar urma să fie de 375 milioane lei, din Fondul pentru Modernizare.

„Acordarea acestui sprijin ar urma să înceapă pentru categoriile de persoane eligibile în continuarea măsurii de sprijin pentru compensarea preţului la energie, prin utilizarea cardurilor de energie, a căror valabilitate urmează a fi prelungită până la 31 martie 2024. Acest fapt ar permite economii însemnate la bugetul statului prin utilizarea unei infrastructuri existente şi care a fost deja plătită din acelaşi buget în cursul anului 2023 şi ar asigura sustenabilitatea măsurilor în implementare. Având în vedere că obligaţia de contorizare derivă din obiectivele Uniunii Europene privind eficienţa energetică, măsurile de sprijin dedicate respectării acesteia sunt în linie cu rolul Fondului pentru Modernizare de instrument cheie pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice şi modernizarea sistemelor energetice”, argumentează iniţiatorul în expunerea de motive.

Totodată, propunerea legislativă are în vedere şi prelungirea termenului de montare a repartitoarelor de căldură până la 31 decembrie 2024 „pentru a oferi locuitorilor posibilitatea reală de a implementa măsurile necesare de economisire a energiei. În plus, extinderea perioadei va facilita o tranziţie mai fluidă, oferind sprijinul necesar atât furnizorilor de servicii, cât şi consumatorilor, pentru montarea repartitoarelor”, conform expunerii de motive.

Obligaţia statelor membre de transpunere în legislaţia naţională a dispoziţiilor privind contorizarea a expirat la 25 octombrie 2020. Obligaţia de contorizare vizează inclusiv consumatorii finali de încălzire centralizată, cu instituirea unui termen limită (1 ianuarie 2027) pentru modernizarea sau înlocuirea contoarelor şi repartitoarelor de costuri pentru energia termică deja instalate, cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă. De precizat că, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3) din Legea nr. 325/2006, republicată, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de până la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2024 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru compensarea costului aferent achiziţiei şi montării unor sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, în imobile de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind prima Cameră legislativă sesizată în acest caz. AGERPRES