Patru licitații publice cu strigare privind închierea mai multor locuri de parcare de reședință

Direcția Exploatare Patrimoniu organizează în data de 22 februarie 2024, la sediul său din șos. Națională, nr. 43, patru licitații publice cu strigare privind închierea mai multor locuri de parcare de reședință.
Prima licitație va avea loc la ora 10.00 și va viza închirierea locului cu nr. 03 din parcarea de reședință din str. Ion Creangă, nr. 73.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile J2, J3 și N1.
A doua licitație va fi organizată la ora 11.00 și va avea ca obiect închirierea locurilor cu nr. 05, 16 și 20 din parcarea de reședință aflată în str. O. Teodoreanu, nr. 4.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile V1, V2, V3, A1, A2, A3, A4 și Q1.
A treia licitație se va desfășura la ora 12.00 și va privi închirierea locurilor cu nr. 20, 23 și 48 din parcarea de reședință din str. O. Teodoreanu, nr. 18.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile B53, B51, B41, B42, B33, B32, B31, B1, B23, C12 și IMOB.55A.
Ultima licitație a zilei va avea loc la ora 13.00 și va viza închirierea locurilor cu nr. 05, 14, 15 și 23 din parcarea de reședință din str. Măgurei, nr. 5.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile 620, 621, 622 și 623.
În vederea înscrierii la licitație documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de email a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv licitatii.camera15@gmail.com.
Data limită de depunere a dosarelor este 20 februarie 2024, ora 13.00.
Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 143, 165.