Se e𝐱𝐭𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐚𝐩𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐢̂𝐧 𝐣𝐮𝐝𝐞𝐭̦𝐮𝐥 𝐈𝐚𝐬𝐢

Cu fonduri europene, asigurate prin POIM, Consiliul Județean Iași și ApaVital implementează „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Iași, în perioada 2014 -2020”.
Pe lotul 4 din axa 7 – Hârlău-Cotnari se extinde sistemul de apă și canalizare în localităţile Poiana Mărului, Buhalniţa, Zlodica (UAT Cepleniţa).
Investiția pentru aceste lucrări este de 55,7 milioane de lei, cu TVA inclus.