Trei licitații privind închirierea de locuri de parcare.

Municipalitatea ieșeană, prin Direcția Exploatare Patrimoniu, va organiza pe 02 aprilie 2024 trei licitații privind închirierea de locuri de parcare.
Prima licitație publică cu strigare va avea loc la ora 10.00 și va viza închirierea locului de parcare cu nr. 12 situat în parcarea de reședință din str. Canta nr. 54.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile 530 și 549.
De la ora 11.00 este programată licitația publică cu strigare pentru închirierea a cinci locuri de parcare cu nr. 15, 26, 27, 28 și 29, situate în parcarea de reședință aflată la adresa bd. Tudor Vladimirescu nr. 5.
La licitație vor avea drept de participare locatarii din blocurile C6, C9, P7, P8, P11 și P12.
De asemenea, la ora 12.00 va fi organizată licitația publică cu strigare privind închirierea a șapte locuri de parcare cu nr. 2, 16, 19, 25, 40, 42 și 54, aflate în parcarea de reședință din șos. Națională nr. 184.
Drept de participare la licitație au locatarii din blocurile A1, A2, A3, A14, A15, A16 și C1.
În vederea înscrierii la licitație documentele solicitate se depun în format electronic (scanat) pe adresa de email a Serviciului Administrare Parcări – Direcția Exploatare Patrimoniu, destinată exclusiv pentru primire documente licitații, respectiv licitatii.camera12@gmail.com.
Data limită de depunere a dosarelor este 28.03.2024, ora 1300.
Relații suplimentare privind procurarea documentației și condițiile de participare se pot obține de la Direcția Exploatare Patrimoniu, telefon 0232.264.246, interior 113.