Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit avizul prealabil nr. 2049/27.03.2024 al Ministerului Culturii privind înființarea Muzeului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Avizul a fost obținut în urma solicitării depuse de UAIC la Direcția Județeană pentru Cultură Iași, care a fost analizată în ședința Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor din data de 12.03.2024. În urma analizei documentației depuse, comisia a propus Ministerului Culturii acordarea avizului prealabil, care a fost emis în data de 27 martie 2024 și reprezintă etapa premergătoare acreditării muzeului.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 311/2003, „(2) Înființarea muzeelor și a colecțiilor publice se efectuează cu avizul prealabil al Ministerului Culturii, emis conform propunerii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.”

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași funcționează în sediul actual din 26 octombrie 2010, când a fost inaugurat cu prilejul aniversării a 150 de ani de la înființarea Universității. Muzeul UAIC își are originile în urmă cu peste un secol, continuând tradiția Muzeului de Antichități, prima structură instituţională destinată păstrării bunurilor culturale din spaţiul academic, înființată de savantul Orest Tafrali în 1916. În 1960, la Centenarul Universităţii, a fost organizată o expoziţie în „Palatul Vechi”, iar în 1985, când s-au împlinit 125 de ani de la fondarea celei mai vechi instituţii moderne de învăţământ superior din ţară, a fost deschis un mic muzeu în spaţiul Rectoratului. Menirea acestuia era să conserve principalele piese cu valoare simbolică pentru istoria instituţiei. Pornind de la această moştenire istorică, instituția actuală reunește, în același cadru, Muzeul Civilizației Cucuteni și Muzeul Academic.

Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași poate fi vizitat gratuit, după următorul program: 09.00 – 16.00 (marți – vineri) și 10.00 – 15.00 (sâmbătă-duminică).

Mai multe informații despre Muzeul UAIC sunt disponibile aici: https://muzeul.uaic.ro/