Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), prin fondul pentru Finanțarea Cercetării Științifice din Universități (FCSU), pe care Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) îl alocă UAIC în anul 2024, acordă cate un grant de 5000 de lei pentru fiecare cadru didactic și cercetător din cadrul UAIC, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată cu normă întreagă valabil până la 31.12.2024.

Suma va putea fi folosită pentru publicarea de cărți sau articole științifice, participarea la manifestări științifice naționale sau internaționale și pentru acoperirea altor cheltuieli legate de activitatea științifică.

Suportul administrativ pentru implementarea granturilor FCSU va fi asigurat de către Serviciul pentru Managementul Activităților de Cercetare Științifică al UAIC.

Mai multe informații despre granturile FCSU puteți găsi aici.