ISUJ Iași recrutează candidați pentru concursul de admitere la instituțiile de învățământ de specialitate

Academia-de-Politie-20131Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi  recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă – sesiunea 2013. Este vorba despre candidați pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri: 35 locuri – bărbaţi (1 rom), Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova:  96 locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi  (2 romi, 2 alte minorităţi) și opt locuri maiştri militari auto – bărbaţi, Academia Tehnică Militară: 2 locuri – blindate, automobile şi tractoare, 2 locuri – construcţii şi fortificaţii, 1 loc – transmisiuni, 2 locuri – calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională. Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi la Academia Tehnică Militară este de patru ani, iar la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti este de doi ani. Probele de verificare a aptitudinilor fizice, baremele minime prevăzute pentru acestea şi precizările tehnice aferente sunt cele aplicabile pentru concursurile de admitere în instituţiile de formare iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România, să cunoască limba română scris şi vorbit, să aibă capacitate deplină de exerciţiu, să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2013, să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii șapte ani, să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs, să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00, să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ, să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile. Date suplimentare referitoare la întocmirea dosarului de recrutare, probele de verificare şi baremele la pregătire fizică, tematica şi bibliografia de concurs, se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al Judeţului Iaşi, str. Lascăr Catargi nr. 59, telefon 0232-41.21.21, fax 0232-213617; 214470 şi de pe site-ul  nostru www.isujis.ro,  sau e-mail: isujiasi@gmail.com. (E.M.)