Primăria a finalizat regulamentul de funcționare a parcărilor cu plată din municipiu

HPIM0945.JPGPrimăria municipiului Iași a finalizat proiectul regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcării cu plată a  autovehiculelor în oraș, documentul fiind postat începând de astăzi pe site-ul instituției, în vederea dezbaterii publice. După cum a declarat, ieri, viceprimarul Mihai Chirica, într-o conferință de presă, documentul reglementează modul de gestionare şi de funcţionare al sistemului de parcare în municipiu, stabilind în același timp cadrul juridic care defineşte raporturile dintre municipiul Iaşi (în calitate de administrator al domeniului public) şi proprietarul, respectiv şoferul autovehiculului care ocupă temporar domeniul public. ”Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor publice în regim de gestiune directă se fac venit la bugetul municipiului Iaşi. Aceste fonduri vor fi folosite cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei. Fondurile rezultate din exploatarea parcajelor publice în regim de gestiune delegată constituie venituri ale operatorilor economici responsabili cu gestionarea parcărilor publice respective. Operatorii de parcare vor fi obligaţi la plata unor redevenţe către Primăria Municipiului Iaşi în termenii şi condiţiile prevăzute în contractele de concesiune. Redevenţele astfel plătite constituie venituri ale bugetului Primăria Municipiului Iaşi, folosindu-se cu precădere pentru amenajarea de noi locuri de parcare şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a circulaţiei”, a precizat viceprimarul. Potrivit noului regulament,  în municipiul Iași vor fi instituite trei zone de tarifare a locurilor de parcare, în  funcţie de gradul de solicitare al acestora, după cum urmează: zona tarifară zero (zona centrală a municipiului), zona tarifară I și zona tarifară II. Tarifele de parcare pentru autovehicule sunt exprimate valoric în raport cu tariful orar pentru o oră de parcare în zonă, astfel: tarife orare zona zero – 1,5 lei/30 min, 3,0 lei/60 min; tarife orare zona I – 0,75 lei/30 min; 1,50 lei/60 min, tarife orare zona II          – 0,75 lei/60 min; 1,50 lei/120 min; abonamente pentru locatari: 80 lei/lună zona zero, 40 lei/lună zona I, 20 lei/lună zona II. Parcarea autovehiculelor în locuri neautorizate pentru parcare cu plată constituie contravenţie şi va fi sancţionată cu amendă, blocarea şi/sau ridicarea autovehiculului, după caz. Noul regulament prevede și introducerea abonamentelor pentru locurile de parcare din oraș, care asigură staţionarea pe timp nelimitat în zona pentru care au fost cumpărate, pentru perioada de valabilitate a acestuia. După cum a precizat vicepriamrul Mihai Chirica vor exista două tipuri de abonamente, unul pentru locatari (la domiciliu), care se va elibera pentru un singur autovehicul, numai persoanelor fizice cu domiciliul în perimetrul de taxare şi care fac dovada de proprietate asupra autovehiculului şi domiciliului, document care dă dreptul de parcare pe o rază de o sută de metri faţă de domiciliu (perimetru de parcare), respectiv abonamentul de locatar nominalizat, care se acordă posesorilor de parcare rezidenţială, care au contract încheiat cu cu Primăria pentru un loc de parcare. Va fi introduse, de asemenea, abonamentul nominalizat ”full time”, care asigură locul de parcare nominalizat 24 de ore din 24, la următoarele tarife: pentru zona zero – 120 lei/loc/lună, pentru zona I – 60 lei/loc/lună, iar pentru zona II       –   40 lei/loc/lună.  Regulamentul se aplică în zilele lucrătoare, între orele 8.00- 20.00, sâmbăta 8.00- 13.00, sau în funcţie de ceea ce scrie pe panoul de informare aferent fiecarei locatii in parte. Duminica şi în sărbătorile legale nu se aplică dispoziţiile regulamentului. Pensionarii peste 65 de ani, veteranii de război, revoluţionarii cuprinşi în lista publicata in Monitorul Oficial, posesori de autovehicule beneficiază de o reducere de 50 % din tariful abonamentului de parcare (Abonament locatar). De aceeaşi gratuitate beneficiază şi pensionarii a căror pensie este mai mică decât două salarii minime pe economie. Autovehiculele care se găsesc în parcările cu plată mai mult de 72 de ore vor fi tractate, după un avertisment de tractare dat după primele 48 de ore, şi depozitate în locuri special amenajate. (E.M.)