Proiect privind incluziunea pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate

angajari slepAsociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane (AUR) anunță organizarea, în perioada 17-18 iunie 2013, a evenimentelor incluse în cadrul proiectului strategic Crearea și promovarea de instrumente de economie socială în scopul incluziunii pe piață forței de muncă a grupurilor defavorizate”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, axa prioritara 6 “Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.1 Dezvoltarea Economiei Sociale. Proiectul, derulat în parteneriat cu  Universitatea Babes-Bolyai Cluj, Fundația Post Privatizare, SC SIVECO România SA și KARAT Coalition din Polonia are ca obiectiv general dezvoltarea structurilor economiei sociale, în scopul integrării pe piața muncii a grupurilor defavorizate și supuse riscurilor de excludere socială (persoane de etnie romă, femei cu vârsta peste 45 de ani, aflate în căutarea unui loc de muncă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul social de protecție și capi de famile monoparentale) din regiunile de implementare Nord Vest, Vest și Nord Est. Evenimentele, parte integrantă a campaniei de promovare a instrumentelor de economie socială create în cadrul proiectului, își propun să aducă în prim plan Brandul Social de incluziune “MATCA – Parteneriat pentru bunăstare” (17 iunie 2013), precum și întreprinderile sociale înființate, proiectele lor și oamenii care le compun (18 iunie 2013). Sunt invitați să participe actori implicați în economia social, cum ar fi, de exemplu, specialiști în economia socială, manageri, lucrători sociali, autorități publice, antreprenori, reprezentanți ai societății civile și reprezentanti ai mass media. Evenimentele se vor desfășura la Hotelul Traian, Sala Eminescu. (E.M.)