Breaking News

UPA a încheiat activitățile din parteneriatul proiectului european VIA

upaLa sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Conferinţa Finală în cadrul proiectului strategic POSDRU/90/2.1/S/63742, cu titlul “VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere și dezvoltare, drumul către succesul profesional “, beneficiar SC Profiles International SRL. La aceasta activitate au participat  experții din cadrul Facultății de Asistență Socială care au fost implicați în calitate de cosilieri vocaționali în activitățile desfășurate în perioada 2012-2013. Obiectivul general al proiectului a vizat  asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor şi studenților spre nivele superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație şi activităţi de orientare şi consiliere. Pentru derularea activităților specifice de consiliere  și orientare desfășurate la nivelul tuturor facultăților din Universitatea Petre Andrei din Iași  au contribuit  4  experți locali, Anca Tompea, Cristina Stoica, Adina Șandru, Ateșoae Roxana. Proiectul s-a adresat unui grup ţintă alcătuit din 60 studenți care au beneficiat în mod gratuit de orientare si consiliere vocaționala. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investește in oameni!”.