Seminarii de pedagogie socială, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași

seminarii de pedagogieÎn perioada 16-19 martie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași desfășoară două seminarii științifice în domeniul pedagogiei sociale. Activitățile au loc în cadrul proiectului ”Dezvoltare Articulare şi Reconstrucţie în Pedagogia Socială – Dar PS”, implementat de către instituția de învățământ superior ieșeană, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca şi SC ”The Red Point” SA Iași. Grantul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operaţional Sectorial (POS) ”Dezvoltarea Resurselor Umane” şi se înscrie în Axa prioritară 1. ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. ”Calitate în învăţământul superior”, având o perioadă de implementare de 18 de luni, respectiv între 14 mai 2014 și până la 14 noiembrie 2015. ”DarPS va realiza actualizarea a trei calificări la nivel de licenţă şi introducerea uneia noi – Pedagogia socială, va oferi mecanisme de validare a învăţării anterioare pentru noua calificare, va dezvolta servicii de documentare ştiinţifică, facilitând accesul studenţilor la informare şi cercetare a procesului de corelare a învăţării pe tot parcursul vieţii cu nevoile pieţii muncii. Cele două seminarii științifice au ca temă Pedagogia socială și Pedagogia prin teatru și media, fiind susținute de cadre didactice de la VIA University College Danemarca. Acțiunea se adresează în mod deosebit cadrelor didactice de la Facultatea de Psihologie și Științele Educație, care fac parte din grupul țintă al proiectului Darps, dar și tuturor celor interesați de îmbunătățirea actului didactic”, a declarat Laurențiu Șoitu, managerul de proiect. Obiectivul general al proiectului ”DarPS” vizează trei dimensiuni de acţiune, prin Dezvoltare – la nivel sistemic şi instituţional, Articulare – în plan european şi naţional, şi Reconstrucţie – a politicilor și practicilor de formare a pedagogului social cu studii superioare. Reconstrucţia politicilor şi practicilor de formare are la bază: regândirea învăţării, valorificarea achiziţiilor dobândite anterior pentru continuarea formării, redefinirea ponderii formării practice şi teoretice astfel încât să faciliteze şi să susţină inserţia profesională. Grupul ţintă este reprezentat de 500 de studenţi, care vor participa activ la procesul de dezvoltare curriculară şi vor fi beneficiari ai planurilor revizuite de învăţare pentru cele 3 direcţii de studii existente – pedagogie, psihopedagogie specială, psihopedagogia învăţământului primar şi preşcolar, având acces la documentare ştiinţifică prin biblioteca virtuală creată în proiect. Dintre aceştia, 300 de studenţi vor fi testaţi în vederea evaluării învăţării anterioare, 50 dintre ei vor fi integraţi în procesul de validare a competenţelor anterioare pentru pedagogie socială, iar pe baza planurilor individualizate vor fi formați modular pentru obținerea tuturor competențelor în pedagogie socială. (E.M.)