Breaking News

ICR Paris anunţă începerea înscrierilor pentru programul Rezidenţe de creaţie

sigla-icrÎnscrierile pentru programul Rezidenţe de creaţie la Institutul Cultural Român (ICR) de la Paris au început, instituţia anunţând că anul acesta vor fi acordate doar patru burse, faţă de anii trecuţi, în care erau acordate între 12 şi 24 astfel de burse, potrivit unui comunicat remis presei.

 

Inaugurat în octombrie 2007, programul Rezidenţe de creaţie a permis ca peste 80 de artişti şi cercetători, din cele mai diverse domenii, să beneficieze de un stagiu de creaţie şi documentare la Paris. Programul este realizat cu sprijinul Ambasadei României în Republica Franceză şi se adresează artiştilor şi profesioniştilor din România şi Republica Moldova, din domeniile umaniste.Câştigătorii beneficiază de cazare la Paris pe o perioadă de o lună/ două luni şi de o bursă de 1.500 de euro/ lună sau 2.500 de euro/ două luni. De asemenea, în funcţie de proiectul realizat, rezidenţii pot folosi logistica şi reţeaua profesională a ICR Paris. Durata rezidenţei este stabilită în funcţie de natura proiectului prezentat. Rezidenţele încep în data de 1 a lunii şi se încheie în ultima zi din lună.Pe de altă parte, plata asigurării medicale şi a transportului revine bursierului, iar banii aferenţi rezidenţelor de creaţie se transmit prin virament bancar în prima decadă a lunii în care se desfăşoară rezidenţa.Potrivit site-ului ICR, numărul de rezidenţe acordate anual este de 12-24 de rezidenţe, anul acesta fiind acordate doar patru burse de rezidenţă, pentru lunile septembrie-decembrie.Programul oferă bursierilor români posibilitatea de a se dedica, pe perioada rezidenţei, exclusiv unei activităţi de concepţie/creaţie şi producţie, să stabilească contacte cu profesionişti din domeniul lor de acţiune, dar şi posibilitatea de a contribui la crearea unui fond de proiecte pe care ICR Paris îl va promova.Termenul limită de depunere a candidaturilor este 7 iulie. Bursierii au obligaţia de a produce, la sfârşitul perioadei de rezidenţă, un proiect/ raport de rezidenţă remis ICR.De asemenea, pentru a participa la programul de rezidenţă, candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii. Ei trebuie să aibă cetăţenia română sau cetăţenia Republicii Moldova, să cunoască obligatoriu limba română, să cunoască limba franceză (excepţie fac domeniile arte vizuale, cinema, muzică, unde este necesară cunoaşterea limbii franceze şi/sau engleze), să prezinte un pre-proiect.Proiectul va trebui realizat într-unul dintre domeniile artelor vizuale, curatoriat şi critică de artă, muzeologie/muzeografie, muzică şi muzicologie, jurnalism, traduceri, arhitectură, urbanism şi design, literatură şi critică literară, dans, artele spectacolului, film şi critică de specialitate, patrimoniu cultural, management cultural, ştiinţe sociale.Dosarul de candidatură trebuie să conţină formularul de înscriere la selecţie, semnat şi datat, în care se precizează obligatoriu denumirea bursei pentru studii şi a altor forme de sprijin material (rezidenţe), perioada pentru care se solicită finanţare, precum şi adresa de corespondenţă şi datele de contact ale solicitantului, curriculum vitae, copie după actul de identitate/paşaport, copii ale diplomelor de studii, scrisoare de intenţie/proiect de lucru sau două sau trei scrisori de recomandare.Criteriile de jurizare a candidaturilor sunt originalitatea şi pertinenţa proiectului (să fie bine structurat; fără subiecte prea vaste în raport cu durata rezidenţei, vag definite; includerea metodologiei şi a etapelor de lucru), parteneriate şi contacte deja stabilite în Franţa (scrisori/e-mail-uri de recomandare sau de confirmare a contactului sunt binevenite), necesitatea desfăşurării proiectului la Paris, relevanţa proiectului pentru dezvoltarea pieţei culturale româneşti, lucrările de licenţă, master şi doctorat şi cele cu o finalitate pur teoretică nu sunt adaptate scopului rezidenţei. Selecţia candidaţilor se face pe baza dosarelor de candidatură.Juriul este compus din experţi în domeniile proiectelor candidaţilor şi din reprezentanţi ai ICR Paris.