Breaking News

Consiliul Județean Iași va finanța în acest an cu suma de 500.000 de lei proiectele din domeniul culturii

prefectura_iasi_1__2__1_Consiliul Județean (CJ) Iași a lansat ieri programul anual de finanțare a proiectelor din domeniul culturii, respectiv pentru cultura scrisă și proiectele cultural – educative. Reprezentanții societății civile pot depune propuneri de proiecte până pe data de 12 august. „Timp de o lună, începând cu data de 11 iulie, organizațiile nonguvernamentale pot depune propunerile de proiecte. Suma alocată în acest an de Consiliul Județean Iași pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor societății civile este de 500.000 lei. Am alocat o sumă importantă, fapt care arată o nouă atitudine a Consiliului Judeţean Iaşi faţă de acest domeniu atât de important din viaţa comunităţii. Vremurile în care Consiliul Judeţean era indiferent la problemele şi nevoile mediului asociativ din Judeţul Iaşi au apus. Sper că vom avea parte de multe proiecte utile pentru comunitate, care vor ajuta Iașul să devină Capitală Culturală Europeană în 2021”, a declarat președintele CJ Iași, Cristian Adomniței. Programulde finanțare a proiectelor din domeniul culturii este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Selecția proiectelor din domeniul culturii – respectiv cultura scrisă și proiecte cultural – educative, care vor primi finanțare nerambursabilă din bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași pe anul 2013 adoptat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.107 din 29.03.2013 va avea loc într-o sesiune unică pentru anul în curs, de către Comisia de evaluare, special constituită. Aceasta se va face în conformitate cu prevederile normativelor mai sus menționate, prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.135 din 25.04.2013, cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.158 din 14.05.2013. Programul de selecție a proiectelor din domeniul culturii (cultură scrisă și proiecte cultural – educative) pentru anul 2013 stabilește ca termenul limită de depunere a proiectelor de către solicitanți să fie o lună de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a documentației. Anunțul a apărut în Monitorul Oficial al României, Partea a VI – a, nr. 132/10.07.2013. Termenul limită de depunere a proiectelor este 12 august, inclusiv. Suma alocată în 2013 din bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor din domeniul culturii respectiv cultura scrisă și proiecte cultural-educative este în valoare de 500.000 lei, repartizată defalcat,  după cum urmează: 150.000 lei – culturii scrise și 350.000 lei – proiectelor cultural – educative. Cuantumul contribuției de la bugetul general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași nu poate depăși 90% din valoarea totală a proiectului și, de asemenea, suma alocată din bugetul Consiliului Județean Iași aceluiași solicitant în baza mai multor proiecte propuse și selecționate nu poate depăși o treime (1/3) din fondul total general alocat pentru finanțarea proiectelor din domeniul culturii. Pentru domeniul cultură scrisă valoarea maximă de finanțare a costurilor eligibile ale unui proiect nu va depăși suma de 15.000 lei, respectiv pentru domeniul proiecte cultural – educative, valoarea maximă de finanțare nu va depăși suma de 25.000 lei. (E.M.)