ANCOM informează autorităţile locale asupra Legii infrastructurii de comunicaţii

legea infrastructuriiReprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au avut pe parcursul lunii iulie o serie de întâlniri cu autorităţile publice locale din ţară pentru a prezenta în detaliu responsabilităţile ce le revin acestora ca urmare a adoptării Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Aceste întâlniri fac parte dintr-o campanie de informare demarată de ANCOM la începutul acestui an cu scopul de a facilita implementarea Legii infrastructurii.  Pentru a facilita implementarea prevederilor Legii infrastructurii, act normativ cu impact asupra activităţii furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, dar şi a autorităţilor publice locale, proprietarilor de imobile şi altor deţinători de infrastructură, ANCOM derulează anul acesta o campanie de informare în cadrul căreia au loc întâlniri cu autorităţile locale din întreaga ţară, pentru ca acestea să-şi clarifice aspecte concrete cu privire la implementarea acestui act normativ şi totodată să ofere Autorităţii informaţii cu privire la specificul aplicării acestei legi la nivel local.  Unul dintre obiectivele urmărite prin această serie de întâlniri este ca până la finalul lunii octombrie condiţiile de acces pe proprietăţile publice deţinute de cel puţin 80% dintre unităţile administrativ-teritoriale din ţară să fie redactate şi transmise Autorităţii pentru a fi introduse în baza de date pe care aceasta o administrează. Până în prezent, reprezentanţii Autorităţii au avut întâlniri individuale cu aproximativ un sfert dintre primăriile de comune sau oraşe, participând totodată, în unele judeţe, şi la întâlnirile plenare organizate de reprezentanţii autorităţilor judeţene, prefecturi sau consilii judeţene. Astfel de întâlniri plenare, la care au luat parte peste 350 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, au avut loc în judeţele Arad, Botoşani, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Iaşi, Olt, Prahova şi Teleorman. Întâlniri similare urmează să aibă loc până la sfârşitul acestei luni şi în judeţele Argeş, Brăila, Braşov şi Călăraşi.   Totodată, pentru a veni în întâmpinarea tuturor celor interesaţi, Autoritatea a creat o secţiune dedicată pe pagina sa de internet, denumită Legea infrastructurii, care structurează prevederile legii în funcţie de categoria de public pe care o vizează – furnizori de reţele de comunicaţii electronice, autorităţi publice, proprietari/asociaţii de proprietari şi deţinători de infrastructură. Această secţiune va găzdui şi baza de date cu condiţiile de acces pe proprietăţile publice.  Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice vine să sprijine dezvoltarea de reţele de comunicaţii electronice la nivel naţional şi să stimuleze investiţiile în reţele şi infrastructuri de comunicaţii, precum şi concurenţa între furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice. Legea stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii ori mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. Conform acestei legi, autorităţile publice au obligaţia de a publica, în termen de 30 de zile de la data primirii primei cereri de acces, condiţiile în care se realizează dreptul de acces pe proprietatea publică, precum şi lista documentelor necesare acordării accesului. De asemenea, autorităţile publice au obligaţia de a transmite către ANCOM copii ale condiţiilor de acces pe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. În plus, în cazul proiectelor de infrastructură, realizate sau în curs de realizare,  cu participarea autorităţilor publice centrale sau locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, autorităţile publice au obligaţia să transmită ANCOM condiţiile tehnice şi economice pentru accesul furnizorilor la infrastructură, în vederea obţinerii avizului conform. (E.M.)