Combaterea efectelor fenomenelor meteo periculoase, în atenția autorităților locale

probleme cu ploileÎn primul semestru al anului, Centrul Operaţional Judeţean din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului (ISUJ) Iași a planificat şi executat un număr de 12 antrenamente bilunare de înştiinţare a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă  pentru verificarea fluxului informaţional-decizional. Cu această ocazie au fost actualizate permanent datele de contact ale membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi baza de date privind înştiinţarea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi au fost actualizate o serie de documente şi planuri de interes judeţean, astfel: planul de apărare în situaţia producerii de seisme şi alunecări de teren pe teritoriul judeţului Iaşi, planul judeţean de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară şi radiologică, schema cu Riscurile Teritoriale din judeţul Iaşi, situaţia cu repartizarea pe deţinători a bunurilor ce pot interveni pentru prevenirea, localizarea şi înlăturarea urmărilor unor dezastre, planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor, planul asigurării cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2013, la nivelul judeţului Iaşi. Potrivit raportului de analiză al ISUJ Iași, pentru îndeplinirea atribuţiilor conform prevederilor legale, membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost convocaţi pentru a participa la un număr de 16 şedinţe ordinare/extraordinare/videoconferinţe ce au avut drept scop prezentarea unor aspecte de interes naţional şi judeţean, stabilirea de măsuri şi responsabilităţi pentru gestionarea eficientă a activităţilor şi acţiunilor în cazul apariţiei unor stări generatoare sau producerii unor situaţii de urgenţă. ”În urma desfăşurării acestor activităţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat un număr de cinci  hotărâri care au vizat implementarea de măsuri urgente pentru limitarea efectelor negative generate de ninsori abundente şi viscol (ianuarie – martie), precum şi măsuri de prevenire a producerii de inundaţii (aprilie)”, se menționează în document. În perioada 12.01.2013-28.03.2013 au fost dispuse în cadrul videconferinţelor/şedinţelor extraordinare  organizate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, o serie de măsuri optime pentru desfăşurarea normală a activităţilor economice şi sociale, în condiţiile producerii fenomenelor meteorologice periculoase caracterizate prin ninsori abundente şi viscol. Astfel s-a dispus alocarea cantităţii de 30 de tone de motorină de la rezervele de stat, cu titlu gratuit necesară asigurării drepturilor fundamentale ale omului, precum şi a desfăşurării normale a activităţilor economico-sociale în judeţul Iaşi (deszăpezirea drumurilor). În perioada 03.04 – 19.04.2013  în cadrul şedinţelor  C.J.S.U. au fost prezentate aspecte privind gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă, produse ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, printre care prezentarea ”Manualului prefectului” şi al ”Manualului primarului” pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidologică, precum și modalitatea în care se vor pune în funcţiune staţiile de pompare/desecare aparţinând A.N.I.F., în caz de inundaţii. (E.M.)