La Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași încep înscrierile pentru doctorat

asachiPerfecționarea prin doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de pregătire, susținerea publică a tezei de doctorat și obținerea diplomei de Doctor se desfășoară în conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a H.G.nr. 681/2011 – Codul studiilor universitare de doctorat.Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași are aprobare pentru organizarea doctoratului în domeniile fundamentale:Științe inginerești şi Științe exacte.Formele de pregătire prin doctorat sunt:cu frecvență buget – pentru o perioadă de 3 ani; cu frecvență cu taxă – pentru o perioadă de 3 ani. Doctoratul are două componente: Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I); Programul de cercetare științifică (anul al II-lea și anul al III-lea). Înscrierea la doctorat are loc în perioada 2 – 19 septembrie 2013. iar colocviul de admitere între 23 – 30 septembrie 2013.