Seminar de informare privind impactul poluării cu nutrienți asupra sănătății, organizat de Ministerul Mediului în comuna Scânteia

nutrienti la scanteia În cadrul  campaniei  de sensibilizare şi conştientizare publică a proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”,  Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice organizează astăzi, 4 septembrie, în comuna Scânteia (județul Iași), un seminar de informare și educare a cetățenilor în direcția conștientizării impactului major pe care îl are poluarea cu nutrienți asupra sănătății și calității vieții. Evenimentul, care va avea loc începând cu ora 10.00, la sediul primăriei din Scânteia, are ca scop îmbunătățirea practicilor și comportamentelor individuale, de familie și instituționale în zonele rurale din România (în special în comunele desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați), în ceea ce privește gestionarea gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere, precum și combaterea poluării cu nutrienți a apelor și solului și crearea premizelor pentru o agricultură durabilă. În cadrul întâlnirii cu cetățenii, experţii de mediu vor face cunoscute cele mai importante informații cu privire la: calitatea apei, igiena apei și sanitație, managementul deșeurilor menajere, managementul gunoiului de grajd, aplicarea îngrășămintelor, implicațiile prevederilor Directivei Nitrați la acordarea subvențiilor pentru fermieri. De asemenea, în cadrul seminarului se vor vizita cateva gospodării şi se vor efectua următoarelor activități: inspecția sanitară a fântânii –testarea apei din fântână, interpretarea rezultatelor privind calitatea apei în raport cu scorul de risc, discutarea situației constatate, cu accent pe soluțiile practice pentru remedierea problemelor existente. În România, în prezent există  peste 1.900 de localităţi sunt vulnerabile la poluarea cu nitraţi.  Proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” are ca scop reducerea poluării apei şi solului cu nutrienţi prin investiţii pentru depozitarea gunoiului de grajd şi informarea publicului pentru păstrarea surselor de apă curate. Investitiţiile se derulează în 69 de localităţi din zone vulnerabile la poluarea cu nutrienţi. (E.M.)