Lista materiilor la care elevii susţin teze în acest an şcolar

bac4– Tezele din semestrul I se susţin până pe 20 decembrie

Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat lista disciplinelor la care elevii susţin teze în anul şcolar 2013-2014. Potrivit documentului, pe primul semestru tezele se susţin de regulă până la data 20 decembrie, iar pe semestrul al II-lea până la data 23 mai 2014. La clasele cu predare în regim bilingv sau intensiv, indiferent de specializare, elevii susţin lucrare scrisă semestriala şi la limbă străină respectivă. Tezele în anul şcolar 2013-2014 se susţin, pentru semestrul I, până la data 20 decembrie 2013, iar pentru semestrul al II-lea,: până la data 23 mai 2014. Ttezele din semestrul al II-lea pentru clasele terminale de liceu se susţin până la data 25 aprilie 2014.În cazurile în care o lucrare de evaluare semestrială (teza) se susţine la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru una dintre materiile din listă, iar opţiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an şcolar, se arată în documentul aprobat de secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Ştefănia Duminică. La clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, elevii susţin teză şi la limba şi literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare, an de studiu şi formă de şcolarizare.

 

Lista tezelor din anul şcolar 2013-2014

 

Învăţământul Gimnazial

 

Clasele a V-a – a VII-a:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

 

Clasa a VIII-a:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Istorie/ Geografie (la alegere)

 

Învăţământul Liceal

 

Filiera Teoretică Clasele a IX-a – XII-a/ a XIII-a

Specializarea Filologie:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie/ Geografie (la alegere)

Teză la Limba latină (la seral şi frecvenţă redusă la clasa a XIII-a se susţine la Ştiinţe socio-umane)

 

Specializarea Ştiinţe sociale:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie/ Geografie (la alegere)

Teză la Ştiinţe socio-umane (Logică la clasa a IX-a, Psihologie – clasa a X-a, Economie sau Sociologie – clasa a XI-a, Filosofie – clasa a XII-a şi a XIII-a)

 

Specializarea Matematica-Informatică:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Informatică

Teză la Fizică/ Chimie/ Biologie (la alegere)

 

Specializarea Ştiinţe ale naturii:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Fizică/ Chimie/ Biologie (la alegere)

Teză la Fizică/ Chimie/ Biologie (la alegere, alta disciplina decât cea aleasă anterior)

 

Filiera Vocaţională Clasele a IX-a – XII-a

 

Liceul Militar – specializarea Matematică-informatică:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică

Teză la Informatică

 

Specializarea Arte plastice şi decorative şi Specializarea Conservare – restaurare bunuri culturale:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istoria artelor şi arhitecturii

Teză la Ştiinţe socio-umane

 

Specializarea Arhitectură, arte ambientale şi design:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică

Teză la Ştiinţe socio-umane

 

Specializarea Muzică:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Ştiinţe socio-umane

Teză la Istoria muzicii

 

Specializarea Coregrafie:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Ştiinţe socio-umane

Teză la Istoria baletului

 

Specializarea Teatru/ Arta actorului:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Ştiinţe socio-umane

Teză la Istoria teatrului

 

Profilul sportiv:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Biologie

Tez la Pregătire sportivă teoretică

 

Profilul pedagogic (învăţător-educator):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică

Teză la Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a) / Teoria şi practică instruirii şi evaluării (clasa a X-a)/ Managementul clasei de elevi (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

 

Profilul pedagogic (bibliotecar-documentarist):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere, pentru clasele a XI-a şi a XII-a)

Teză la Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a) / Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi (clasa a X-a) / Biblioteconomie (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

 

Profilul pedagogic (pedagog şcolar):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere, pentru clasele a XI-a şi a XII-a)

Teză la Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a) / Teoria educaţiei şi managementul clasei de elevi (clasa a X-a) / Psihologia vârstelor (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

 

Profilul pedagogic (mediator şcolar):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică (clasa a IX-a)/ Psihologie (clasa a X-a)/ Geografie sau Istorie (la alegere, pentru clasele a XI-a şi a XII-a)

Teză la Introducere în pedagogie şi teoria şi metodologia curriculumului (clasa a IX-a) / Managementul grupului şi al relaţiilor cu familia (clasa a X-a) / Psihologia copilului şi a adolescentului (clasa a XI-a) / Psihologia educaţiei (clasa a XII-a)

 

Profilul pedagogic (educator-puericultor):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Matematică

Teză la Introducere în pedagogie. Educaţie timpurie/ Psihologie generală (la alegere, clasa a IX-a) / Psihologia copilului şi a relaţiei mamă-copil (clasa a X-a)

 

Profilul teologic ortodox:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie (clasele a IX-a – a X-a) / Dogmatică (clasele a XI-a – a XII-a)

Studiul Vechiului Testament (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

 

Profilul patrimoniu cultural:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie (clasele a IX-a – a XI-a) / Studiul Noului Testament (clasa a XII-a)

Studiul Vechiului Testament (clasele a IX-a – a X-a) / Istoria artelor (clasele a XI-a – a XII-a)

 

Profilul teologic romano-catolic (limba romană) şi Profilul teologic greco-catolic:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Catehism/ Studiul biblic (la alegere)

 

Profilul teologic romano-catolic (limba maghiară):

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Catehism (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul biblic al Noului Testament (clasele a XI-a – a XII-a)

 

Profilul teologic penticostal:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Teză la Vechiul Testament (clasele a IX-a) / Noul Testament (clasa a X-a) / Istoria creştinismului (clasa a XI-a) / Pneumatologie (clasa a XII-a)

 

Profilul teologic baptist:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Teză la Vechiul Testament (clasele a IX-a) / Studiul Noului Testament (clasa a X-a) / Istoria creştinismului (clasa a XI-a) / Doctrine biblice (clasa a XII-a)

 

Profilul teologic adventist:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Teză la Cunoştinţe biblice (clasele a IX-a – a X-a) / Studiul Bibliei (clasele a XI-a – a XII-a)

 

Profilul teologic reformat şi Profilul teologic unitarian:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Teză la Studii biblice

 

Profilul teologic musulman:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Limba modernă 1

Teză la Istorie

Teză la Viaţa profetului (clasa a IX-a) / Legislaţie islamică (clasele a X-a – a XII-a)

 

Filiera tehnologică – clasele a IX-a şi a X-a

 

Profilul Servicii:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Limba modernă 1

 

Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Chimie/ Biologie/ Fizică (la alegere)

 

Profilul Tehnic:

 

Teză la Limba şi literatura română

Teză la Matematică

Teză la Fizică