Conferința de închidere a proiectului „Studii doctorale pentru performanţe europene în cercetare şi inovare”

asachiVineri, 29 octombrie, de la ora 11.00, în Sala de Conferințe din corpul T al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) va avea loc conferința de închidere a proiectului „Studii doctorale pentru performanţe europene în cercetare şi inovare (CUANTUMDOC)”

. De acest proiect au beneficiat pe o perioadă de trei ani 93 de doctoranzi ai TUIAȘI şi zece doctoranzi de la Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, care au primit asistență financiară de 2200 lei/ lună pentru derularea activităților de cercetare pe perioada studiilor doctorale. „Pe parcursul acestui proiect au fost prezentate 633 de lucrări științifice, depășindu-se de trei ori indicatorul inițial, care era de 202 lucrări. 819 lucrări au fost publicate, depășindu-se și în acest caz indciatorul inițial, care era de 303”, a explicat dr. ing. Gabriela Covatariu, asistent manager al proiectului. Doctoranzii celor două universități au participat la aproximativ 1500 de manifestări științifice naționale și internaționale. De asemenea, prin intermediul proiectului, doctoranzii au putut beneficia de stagii de cercetare în străinătate, cu o durată medie de trei luni, finanțate cu o bursă de 4200 lei/ lună. În total, doctoranzii au avut parte de 311 luni de mobilitate. Din totalul de 103 doctoranzi incluși în proiect, 95 și-au susținut public lucrările de doctorat. Proiectul a fost implementat de TUIAȘI în parteneriat cu Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, începînd cu 1 decembrie 2010. Acesta a beneficiat de o finanţare nerambursabilă de peste 15.500.000 lei, oferită de Fondul Social European şi Guvernul României şi de o contribuţie a TUIAȘI de peste 300.000 lei. Proiectul implementat a fost selectat în cadrul programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” cofinanţat din Fondul Social European. Managerul proiectului a fost prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu, decan al Facultății de Construcții și Instalații a TUIAȘI, iar directorul științific prof. univ. dr. ing. Carmen Teodosiu, preorector responsabil cu activitatea de cercetare la TUIAȘI.Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea abilităților de cercetare şi inovare ale tinerilor și a preocupărilor interdisciplinare ale doctoranzilor. Misiunea proiectului a constat în formarea unui tînăr cercetator adaptat economiei de piaţă şi noilor tehnologii, la nivel european, care să dețină cunoştinţe teoretice, practice, economice şi manageriale la nivel internaţional și să aibă competența de a promova principiile dezvoltării durabile şi de protecţie a mediului înconjurător.