Proiect privind creșterea gradului de incluziune socială pentru 65 de copii și tineri cu dizabilități din județul Iași

proiect pentru 65 de tineriAsociația Națională a pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR) – filiala Iași, în parteneriat cu Fundația Serviciilor Sociale Bethan, încheie în luna octombrie implementarea proiectului ”Creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale din județul Iași în furnizarea de servicii sociale pentru copii și tineri cu dizabilități”. Proiectul este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, având un buget de 83.320 de franci elvețieni. Suma solicitată finanțatorului este de 74.900 franci elvețieni, iar co-finanțarea solicitantului și a partenerulșui acestuia se ridică la 8.420 de franci elvețieni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor cu dizabilități fizice și mentale, prin dezvoltarea de servicii sociale inovative la nivelul ONG-urilor din județul Iași, active în domeniul protecției și drepturilor persoanelor cu dizabilități. Beneficiarii direcți ai activităților proiectului sunt 65 de copii și tineri cu dizabilități și o sută de reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale și ai autorităților publice din Regiunea de Nord-Est a României, active în domeniul promovării și respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. La conferința de presă, de încheiere a proiectului, programată marți, 28 octombrie, de la ora 10.00, în Sala Mezanin a Hotelului ”Unirea”, se va realiza și consultarea factorilor de decizie locali privind nevoile de finanțare a organizațiilor nonguvernamentale ieșene pentru anul 2015. ”Pentru propunerea de alocare financiară din bugetele administrației locale, respectiv ale Consiliului Județean Iași și Consiliului Local Municipal Iași, pentru finanțarea serviciilor de la bugetul local, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, se va prezenta un raport de analiză a nevoilor de finanțare a organizațiilor nonguvernamentale din Iași, care derulează programe cu carctar social pentru persoanele cu dizabilități”, se precizează într-un comunicat comun de presă, semnat de ANCAAR și Fundația Serviciilor Sociale Bethany. (E.M.)