Peste un milion de euro pentru școlile ieșene, prin proiecte de parteneriat strategic

elevi clase miciAgenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a publicat rezultatele selecției proiectelor de parteneriat strategic în domeniul școlar – proiecte între școli, cu accent pe dezvoltarea organizațională. În competiție au intrat 111 proiecte, fiind aprobate în total 18 proiecte, din care șapte proiecte din județul Iași. Este vorba despre proiectele Colegiului Național ”Garabet Ibrăileanu”, cu o finanțare de 206.299 de euro, respectiv de 215.807 euro, despre proiectul Școlii Gimnaziale ”D. A. Sturdza”, cu o finanțare de 181.605 euro, despre proiectul Colegiului Național ”Ștefan cel Mare” din Hârlău, cu o finanțare de 93.940 euro, despre proiectul Școlii Gimnaziale ”Otilia Cazimir”, cu o finațare de 94.470 euro, despre proiectul Școlii Gimnaziale Grajduri, cu o finanțare de 87.860 euro și, respectiv, despre proiectul Colegiului Național, cu o finanțare de 241. 935 euro. De remarcat este faptul că proiectul Colegiului Național ”Garabet Ibrăileanu” – ”Water and its magical power” – s-a clasat pe prima poziție, la nivelul țării, cu 98,5 puncte. Mai mult decât atât, prin cele două proiecte aprobate, colegiul a reușit să își asigure peste 400 000 euro pentru derularea calendarului bogat de activități în care sunt implicați numeroși elevi și profesori. Durata unui parteneriat strategic poate fi de doi sau trei ani, în funcție de obiectivele și de tipul activităților planificate. Într-un proiect de parteneriat strategic participă minimum 3 organizații diferite din trei țări diferite, dar nu există o limită pentru numărul maxim de participanți. Parteneriatele strategice vizează dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de formare și pentru lucrul de tineret a actorilor implicați, dar și asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare. De asemenea, conform ANPCDEFP, aceste proiecte vizează crearea de legături între educația formală, învațarea nonformală și informală, formarea profesională, lucrul de tineret și conectarea lor cu piața muncii prin dezvoltarea de competențe și calificări, promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale, dezvoltarea capacității organizaționale, promovarea egalității și includerii în educație, formare și tineret pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate, stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a dezvolta cetățenia activă și angajabilitatea și creșterea participării la învățare și angajabilitate prin consiliere de carieră și servicii de suport. (E.M.)