Conferinţa Internaţională Francofonă a doctoranzilor în drept penal – “Protecţia penală a drepturilor și libertăţilor fundamentale”

uaic iasiȘcoala doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 6-9 noiembrie 2014 Conferința Internațională Francofonă a doctoranzilor în drept penal, cu tema „Protecția penală a drepturilor și libertăților fundamentale”.

Scopul manifestării este de a reuni doctoranzi din sfera dreptului penal pentru a valorifica cercetarea și a stimula cooperarea și colaborarea internațională, în domeniul actual al protecției drepturilor omului.
Specificul manifestării constă în promovarea limbii franceze ca limbă de lucru în dialogul doctoranzilor din sfera dreptului penal, precum și consolidarea legăturilor cu mediul academic internațional francofon.
Lucrările conferinței, redactate în limba franceză, vor fi reunite în volumul conferinței, și publicate la o editură cu profil juridic din Franța.
La conferință sunt invitați să participe, atât în calitate de intervenienți cât și de auditori, doctoranzi în drept penal ai școlilor doctorale din România, Franța, precum și din alte țări.