Cursuri gratuite de antreprenoriat pentru absolvenții neinserați pe piața muncii

curs de formare adocacyProiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Investește în oameni!” – „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri”

Proiectul POSDRU „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” (MASS) are ca obiectiv general implementarea de măsuri active de ocupare pentru persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri pe termen lung şi persoane inactive din județul Iaşi în vederea facilitării integrării acestora pe piaţa muncii.
O categorie importantă căreia i se adresează acest proiect o reprezintă absolvenții de studii superioare cu domiciliul în județul Iași, care au părăsit sistemul de învățământ, dar nu s-au inserat încă pe piața muncii. În sprijinul acestora vine proiectul POSDRU „Măsuri Active de Succes pentru Şomeri” cu o ofertă de cursuri gratuite de dobândire a competențelor antreprenoriale cu durata de 80 de ore, dar și cu un complex de activități de informare, consiliere, orientare profesională și mediere ocupațională gândite pentru a spori accesul la un loc de muncă potrivit aspirațiilor lor.Proiectul facilitează absolvenților accesul la instrumente inovatoare de formare prin utilizarea de aplicații și tablete multimedia pe întreaga durată de desfășurare a activităților amintite, pune la dispoziția cursanților o subvenție de participare și oferă gratuit o tabletă multimedia celor care promovează examenul de certificare a competențelor antreprenoriale cu nota maximă.M.A.S.S. este implementat de Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj și partenerii săi: Centrul Diecezan Caritas Iași, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-catolic Blaj, Amber Business Consulting România SRL și Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo.