Principalele competenţe pe care le aşteaptă angajatorii de la absolvenții UAIC

uaic iasiLimbile străine, competențele digitale, inițiativa, manifestarea spiritului antreprenorial  şi capacitatea de înțelegere a procesului de învățare sunt printre cele mai mari așteptări pe care angajatorii le au de la absolvenţii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. De asemenea, gândirea critică, comunicarea, creativitatea, lucru în echipă și managementul timpului sunt considerate a fi cele mai importante soft skill-uri ale unui absolvent.Acestea sunt principalele rezultate ale cercetării realizate de UAIC, ca parte dintr-o inițiativă mai largă privind colaborarea Universității cu mediul de afaceri. La studiul de față au participat 42 de respondenți, reprezentanți de la 40 de companii din zona de dezvoltare N-E, aflați pe poziții de top management. De altfel, conducerea UAIC a inițiat în acest an un program de întâlniri periodice cu managerii celor mai mari companii angajatoare ale studenților și absolvenților Universității. Prima întrevedere s-a desfășurat în luna aprilie, iar cea de a doua a avut loc în data de 7 noiembrie 2014.Scopul celei de a doua întâlniri a fost reprezentat de comunicarea rezultatelor cercetării mai sus menționate și stabilirea grupurilor de lucru cu membri din mediul academic și economic, în vederea adaptării curriculum-ului universitar la așteptările pieței muncii și inițierea unor colaborări în cadrul proiectelor pe care UAIC.În concluziile cercetării s-au evidențiat competențele specifice și soft skill-urile pe care angajatorii le așteaptă de la studenții și absolvenții Universității, dar și care sunt disciplinele/ conținuturile care ar trebui să se regăsească în curricula universitară pentru a crește nivelul de angajabilitate al absolvenților UAIC. De asemenea, jumătate dintre companii sunt dispuse să colaboreze cu Universitatea în organizarea unor module și seminarii specifice, arătându-și disponibilitatea de a primi în practică studenți.Un alt aspect foarte important al studiului este reprezentat de viziunea angajatorilor privind conținuturile care ar trebui să se regăsească în curricula universitară. Printre cele mai de interes discipline se află:  servicii pentru clienţi, managementul relaţiei cu clienţii, scrierea şi dezvoltarea de aplicaţii, analiză de business. Pe lângă aceste teme, a fost subliniată importanța activităților sau disciplinelor necesare formării de soft skill-uri (comunicare, tehnici de prezentare, managementul propriilor resurse, plan de dezvoltare personală etc.).Indiferent de domeniul de activitate al companiilor participante la studiu, importanța instruirii studenților în însușirea limbilor străine a fost scoasă în evidență și de răspunsurile participanților oferite la întrebarea legată de discipline de studiu.Nu în cele din urmă, jumătate dintre companiile implicate în studiu, și-au exprimat intenția de a colabora în organizarea și susținerea unor module sau seminarii pentru studenții UAIC. Cercetarea a mai arătat disponibilitatea a 25 de companii dintre cele 37 dispuse colaborării cu Universitatea, de a primi în practică un număr de 1 până la 20 de studenți, fiecare. Doar câteva companii au capacitatea de a primi peste 20 de studenți, iar cele care pot primi peste 100 de studenți practicanți, activează în domeniul bancar (numărul mare de filiale permite și plasarea unui număr mare de studenți).În ceea ce privește evenimentul de vineri, 7 Noiembrie a.c., printre invitați s-au numărat directorii reprezentanțelor companiilor multinaționale, directori regionali ai marilor bănci și firme de asigurare, antreprenori și directori ai companiilor românești de succes din zona de N-E. Gazdele și moderatorii discuțiilor au fost Rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prof. univ. dr. Vasile IȘAN și Prorector pentru “Activități studențești și parteneriate cu mediul economic și sectorul public”,  prof. univ. dr. Carmen Mihaela CREȚU. Au participat, de asemenea, reprezentaţi ai conducerii facultăţilor şi alţi membri ai comunităţii academice.Prof. univ.dr. Vasile Ișan, rectorul Universității “Alexandru Ioan Cuza” a declarat:Răspunsul pe care l-am primit până acum de la mediul de afaceri a fost unul pozitiv. Numeroase companii s-au arătat deschise în organizarea unor activități împreună cu universitatea, să dezvolte proiecte de cercetare comune și să ofere, în mod consecvent, stagii de practică pentru o mai bună pregătire profesională a studenților noștri. Îi asigurăm pe toți reprezentanții mediului de afaceri care au participat la această întâlnire de gratitudinea noastră și ne vom strădui să venim în întâmpinarea exigențelor lor.