Bănicioiu: Scopul proiectului privind prestarea serviciilor medicale în regim privat este dispariția plăților informale

banicioiuScopul proiectului care prevede că serviciile medicale ar putea fi prestate în regim privat în spitalele publice la cererea pacientului este acela de a face să dispară „plățile informale”, a declarat luni la Parlament ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu. „Noi doar creăm posibilitatea medicului să beneficieze de infrastructura din spital pe baza unei taxe pe care o stabilim iar din acele consultații private să-și poată rotunji veniturile. Pentru pacientul care vine frecvent la consultații va exista posibilitatea să vadă specialistul fără nicio taxă. Lucrurile vor fi foarte bine reglate, modelul sistemului francez, modelul sistemului german. Scopul este să dispară plățile informale”, a afirmat ministrul. Servicii medicale ar putea fi prestate la cererea pacientului în regim privat în spitalele publice numai în afara orelor de program al personalului solicitat și în afara orelor de gardă, fără a afecta activitatea de bază a spitalului (spitalizare continuă și de zi, activitatea ambulatoriului de specialitate), precum și programul de urgență din timpul gărzii, prevede o inițiativă legislativă semnată de 102 parlamentari. „În spitalele publice, serviciile/actele medicale la cererea pacientului, în regim privat, pot fi angajate numai de către personalul medical cu contract de muncă din spitalul public respectiv, cu excepția cazurilor în care — la cererea șefului de secție din spital, cu acordul directorului medical și cu avizul favorabil al managerului — alți medici din sistemul public său privat sunt solicitați să îndeplinească actul medical, în condițiile legii”, prevede proiectul. Vor putea să desfășoare activitate medicală constând din prestarea de servicii/acte medicale la cererea pacientului, în regim privat, în spitalele publice, medicii specialiști sau medicii primari — persoane fizice independente, cabinetele medicale individuale, „societate civilă medicală”, dar și „alte forme legale de organizare a activității medicale, care au în obiectul de activitate acordarea de servicii medicale”. Proiectul precizează însă că, în spitalele publice, medicii care potrivit programării asigură serviciul de gardă în ziua respectivă nu pot acorda servicii/acte medicale la cererea pacientului. Totodată, în spitalele publice se pot efectua servicii/acte medicale acordate la cererea pacienților în regim privat numai în limita specialităților medico-chirurgicale pentru care spitalul în cauză este avizat, clasificat și acreditat. Astfel, serviciile medicale în regim privat vor fi facturate și vor include suma următoarelor cheltuieli: remunerația personalului medical implicat direct în prestarea serviciului medical solicitat; amortizarea aparaturii și echipamentelor, cazarea, consultații, investigații și analize medicale, materiale sanitare, dispozitive medicale, medicamente, hrana, utilitățile, inclusiv cele aferente spălării inventarului moale, eliminarea și neutralizarea deșeurilor, documentarea fizică și informatică, întocmirea și arhivarea documentelor etc.