Training european pe tema formării tinerilor în domeniul managementului organizațional

training managementÎn perioada 18-29 iunie, Iașul este gazda sesiunii internaționale având ca temă formarea tinerilor în domeniul managementului organizațional, eveniment organizat de Asociația Kasta Morrely, parte a proiectului european ”Grow your organisation, link it to Europe”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Erasmus+. Acțiunea centrală a proiectului este reprezentată de cursul de formare intensivă ce are loc în aceste zile la Iași, la care sunt prezenți lideri şi lucrători de tineret din Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, Letonia, Macedonia, Polonia, Portugalia, România, Spania şi Turcia. Proiectul ”Grow your organisation, link it to Europe” a fost creat ca răspuns la necesitatea organizațiilor din domeniul tineretului de a se dezvolta calitativ, de a-şi creşte capacitatea de lucru la nivel european, de a-şi forma tinerii şi liderii de tineret, de a furniza activități adaptate la necesitățile tinerilor. Studiile Comisiei Europene, experiența partenerilor proiectului şi cercetările experţilor Kasta Morrely realizate în proiectele de tineret şi performanţele sale civice recunoscute internaţional începând cu anul 2007 au relevat importanţa competenţelor organizaţionale a resurselor umane în dezvoltarea sustenabilă a organizaţiilor societăţii civile. ”Sesiunile de formare includ metode non-formale pentru acumularea de informaţii practice şi de specialitate pe teme precum managementul organizațional, resurse umane, proiecte europene, finanțare și fundraising, metode de promovare organizațională on-line, media, activități de diseminare și follow-up. Proiectul va facilita realizarea de parteneriate pe termen lung între organizațiile participante și conectarea promotorilor cu rețele europene precum Salto, Involved Youth Coalition ș.a. Activitățile de învățare în acest context european multicultural cuprind prelegeri interactive, susținute de experți și se vor baza pe implementarea de metode non-formale precum mind mapping, jocuri de rol, workshop-uri, brainstorming, analiza swot, scenete, auto-analize, activități interculturale ș.a. La finalul trainingului va fi creată o resursă sustenabilă de dezvoltare a capacității organizațiilor de tineret – o Broșură care va fi promovată la nivel internațional.Pe termen lung proiectul urmărește dezvoltarea capacității și cooperării între organizații la nivel european, creșterea profesionalismului și calităţii activităților de tineret. Participanții la training vor primi suporturi de curs de specialitate și certificate europene Youthpass”, a declarat Mihaela Clincu, coordonatorul proiectului. Proiectul este coordonat de experți cu proiecte performante recunoscute ca model de bune practici în implementarea politicilor Comisiei Europene, specialiști multi calificați: auditori în domeniul calității, evaluatori de competențe profesionale, manageri de proiect, inspectori resurse umane, animatori socio-educativi, traineri cu expertiză în proiecte de training european. (E.M.)