Platforma de formare profesională MOODLE, implementată la Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Iași       

moodle la cantemirLiceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” din Iași derulează mai multe proiecte educative cu finanțare europeană, care au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării cu alte instituții de învățământ europene, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice și tehnicile informaţionale, constituind un univers special creat în direcţia asigurării unei dezvoltări echilibrate şi armonioase a elevilor, care să permită deschiderea acestora spre alteritate cultural. Predarea în medii virtuale este un deziderat pe deplin realizabil la Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iași, prin intermediul platformei MOODLE, recent creată, care este în curs de definitivare. Platforma reprezintă un produs al proiectului european Erasmus+ KA1 “Implementarea mediilor de învățare virtuale”, proiect câștigat de liceul ieșean în anul 2014 și coordonat de prof. Alina Diana Prodan. Cel de-al V-lea flux al proiectului, desfășurat în perioada 31 august – 4 septembrie, a constat într-un curs de formare în Benidorm (Spania) privind crearea de materiale didactice utilizabile pe platforma MOODLE, intitulat “Building research-based MOODLE materials in Maths, Science and CLIL. MUST project”, oferit de Mediterrania High School din Benidorm. Activitatea de formare a reprezentat o oportunitate deosebită de dezvoltare profesională și personală pentru cei șase profesori cantemiriști participanți: Iuliana Eugenia Anton (fizică), Daniela Florina Munteanu (matematică), Ionela Livia Panainte (biologie), Mirela Platon (matematică), Alina Diana Prodan (biologie), Anca Mihaela Uriciuc (informatică), atât prin programul de instruire ICT, cât și prin experiențele cognitive și culturale dobândite prin vizitarea unor obiective istorice și turistice din Valencia, Altea și Benidorm. ”Cele opt fluxuri ale proiectului, programate în perioada 1 iulie 2014 – 30 iunie 2016, vizează specializarea profesorilor în deprinderea predării asistate de calculator, diversificarea ofertei educaționale a liceului, însușirea unor modele manageriale eficiente, sporirea parteneriatelor internaționale, atragerea de fonduri extrabugetare și investiții pentru îmbunătățirea bazei materiale și logistice a școlii. Până la finalul proiectului vor avea loc 20 de mobilități individuale, cursuri de formare pentru profesorii și directorii liceului la instituții prestigioase din Malta, Spania și Finlanda”, a declarat prof. dr. Anca Dimitriu, directorul Liceului Teoretic ”Dimitrie Cantemir” din Iași. (E.M.)