Întâlnire extraordinară a Grupului de Lucru Mixt, la Prefectura Iași

sediu prefectura 013În Sala Galbenă a Instituției Prefectului Județului Iași va avea loc miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10.00, întâlnirea extraordinară cu membrii Grupului de Lucru Mixt (G.L.M.), din a cărui componenţă fac parte reprezentanţi ai structurilor deconcentrate ale ministerelor, membri ai organizaţiilor neguvernamentale ale romilor, delegaţi ai comunităţilor aparţinând minorităţii rome, consilieri locali şi experţi locali pentru romi (mediatori şcolari, mediatori sanitari, cadre didactice rome) care funcţionează in cadrul primăriilor şi a unităţilor şcolare. Potrivit purtătorului de cuvânt al Prefecturii Iași, Felix Guzgă, întâlnirea G.L.M este organizată la solicitarea Agenției Naționale pentru Romi și va fi prezidată de Daniel Vasile, președintele acestei instituții. Este o oportunitate pentru reprezentanții romilor de a se întâlni cu președintele agenției și de a discuta probleme importante care privesc minoritatea romă din județul Iași. Agenția Națională pentru Romi este structura guvernamentală de reprezentare a romilor în plan național. Instituția funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si este coordonata de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Agenția Națională pentru Romi este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Primului-Ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Agenția Națională pentru Romi aplică, coordonează, monitorizează și evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenție socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2015-2020. (E.M.)