Ministerul Justiției a prezentat spre discuții proiectul privind moratoriul asupra controalelor de stat

Ministerul Justiției a elaborat și prezentat spre discuții proiectul Legii privind moratoriul asupra controalelor de stat, comunică MOLDPRES.Potrivit notei informative anexate la proiect, moratoriul se instituie ”asupra oricărui control exercitat de organele statului pentru o perioadă de 6 luni, reglementat prin orice act normativ”.  Proiectul prevede introducerea moratoriului ”asupra controlului de stat, planificat sau inopinat, inclusiv fiscal, financiar, vamal, privind calitatea produselor/serviciilor, sănătatea publică, privind respectarea normelor de protecţie a muncii” etc. Inclusiv verificările la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare a bunurilor persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător.Prin proiectul legii nu se suspendă controlul documentar. De asemenea, prevederile legii nu se aplică la controalele efectuate în cadrul procesului penal, de Banca Națională a Moldovei, Curtea de Conturi. De asemenea, nu se aplică moratoriu la controalele efectuate la cererea persoanelor fizice şi juridice care solicită eliberarea, prelungirea autorizațiilor, licențelor,  certificatelor și altor documente permisive, precum și la cererea consumatorilor de către organele abilitate cu funcții de protecție a acestora.La expirarea termenului stabilit de 6 luni, Guvernul poate prelungi moratoriul asupra controlului de stat în cazul şi în măsura în care aceasta este posibil fără a pune în pericol acumularea veniturilor la bugetul de stat, viaţa şi sănătatea populaţiei, executarea obligaţiilor ce rezultă din tratatele internaţionale sau ordinea publică.Proiectul va avea un impact semnificativ pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin reducerea controalelor asupra activităţii agenţilor economici, menționează Ministerul Justiției.Ministrul Economiei, Octavian Calmîc a semnat astăzi un Ordin privind instituirea moratoriului pentru o perioadă de trei luni ”asupra controalelor de stat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectivelor Industriale Periculoase și Inspectoratul Energetic de Stat”. Pe 28 ianuarie în cadrul unei ședințe a Inspectoratului General de Poliție a fost suspendat din funcție șeful Direcției Fraude Economice al Inspectoratului National de Investigații, iar angajații poliției au fost atenționați asupra neadmiterii sub nici o formă a  controalelor  nejustificate, fie a intimidărilor agenților economici.