70% din creditele acordate în Republica Moldova sunt în lei

Pe parcursul ultimilor ani, urmărim un proces de reducere a cotei creditelor acordate în valută străină și o tendință tot mai accentuată de creditare în lei a populației și a agenților economici din Republica Moldova. Expertul în politici economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, spune că este vorba de un început al tranziției de la economia bazată pe valută la economia bazată pe lei. Potrivit expertului, criza din 2020 a accentuat acest proces: „Dacă urmărim atent, de la începutul crizei, portofoliul bancar al creditelor în valută s-a micșorat cu 8% sau 1,1 miliarde de lei. De fapt, scăderea, în cele două luni de criză, a portofoliului de credite bancare s-a datorat exclusiv reducerii portofoliului de credite în valută”. Veaceslav Ioniță mai spune că, în trei luni de vară, soldul creditelor bancare s-a recuperat complet și a atins nivelul maxim din ultimii șase ani – de 42,7 miliarde de lei, datorită majorării portofoliului de credite bancare luate în lei atât de populație, cât și de agenții economici. Ca rezultat, susține economistul, din totalul de credite oferite de bănci, cele în lei, pentru prima dată, au trecut nivelul de 70%. Cererea pentru acestea a crescut datorită dobânzilor mici și a lipsei riscurilor valutare. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, creșterea ponderii creditelor în lei în sistemul bancar ridică o problemă neașteptată: „Cât privește depozitele în valută, doar 40% din banii atrași, băncile au reușit să-i ofere sub formă de credite. Restul banilor stau morți pe conturile bancare și forțează BNM să efectueze operațiuni de sterilizare. Surplusul fără precedent de lichidități din sistemul bancar se datorează, în cea mai mare parte, depozitelor în valută, care nu pot fi plasate de către bănci sub formă de credite. Iar acest surplus imens de valută este unul dintre factorii care determină aprecierea valutei naționale”. Evoluțiile din sistemul bancar indică faptul că economia Republicii Moldova trece, lent, de la o economie bazată pe valută, la una bazată pe leul moldovenesc. „Un factor esențial în acest proces l-au jucat creditele pentru procurarea bunurilor imobiliare. Acestea au crescut de 2,7 ori în ultimii doi ani și 8 luni sau cu 4,6 miliarde de lei, de la 2,6 miliarde de lei, la finele lui 2017, până la 7,2 miliarde de lei, în august 2020”, explică economistul. Iar procurarea apartamentelor în ipotecă conduce la o nouă tendință – și tranzacțiile, care anterior erau preponderent în valută, acum se desfășoară în lei. „Acest proces poate și trebuie aprofundat, iar politicile BNM trebuie să aibă drept prioritate această tranziție a economiei spre leul moldovenesc”, crede expertul IDIS Viitorul. Veaceslav Ioniță menționează că sarcina Băncii Naționale a Moldovei, pe termen scurt, este de a descuraja depozitele în valută din bănci. Totodată, expertul afirmă că este bine că cetățenii și agenții economici preferă credite în lei, iar acum este timpul ca aceștia să fie încurajați, prin politici monetare, să opteze și depozitele în lei. (sursa: www.agora.md)