Grupuri de lucru tematice, create la iniţiativa Guvernului

Grupuri de lucru tematice care să elaboreze propuneri de ameliorare a situaţi­ei economice din ţara noastră vor fi create, în timpul apropiat, la iniţiativa Guvernului. Propunerile respective vor fi dezbătute, ul­terior, la şedinţele Consiliului Economic al prim-ministrului.Olga Melniciuc, membru al secretariatului Consi­liului Economic, a precizat pentru „Vocea poporului” că activitatea acestor grupuri de lucru se va axa pe so­luţionarea problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri.Propunerile privind constituirea unor grupuri de lucruri tematice urmau a fi înaintate până la finele acestei săptămâni. Ulterior, se va decide asupra căror domenii se va răsfrânge activitatea lor.Printre problemele propuse anterior se numără re­forma legată de controalele de stat, facilitarea comer­ţului transfrontalier, reducerea numărului de acte permisive în sfera antreprenorială, simplificarea pro­cesului de eliberare a autorizaţiilor în construcţii etc.Olga Melniciuc a specificat că, în cazul constituirii unor grupuri de lucru pe probleme ce prezintă inte-res direct pentru sindicate, şi reprezentanţii acestora vor fi invitaţi să facă parte din ele.Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a precizat că, în caz de necesitate, structura din care face parte este gata să înainteze specialişti. Important e ca activitatea acestor grupuri să contribuie la obţinerea unor rezul­tate cât mai bune. Or, dacă situaţia economică se va îmbunătăţi şi vor fi acumulate mai multe venituri la buget, vor putea fi promovate şi politici sociale mai eficiente.