Autoritatea Națională pentru Turism va controla, în perioada 22-29 aprilie, stadiul de pregătire a sezonului turistic estival

Autoritatea Națională pentru Turism va desfășura, în perioada 22-29 aprilie, activități de pregătire a sezonului turistic estival 2016, în stațiuni turistice și localități cu potențial turistic de pe litoralul Mării Negre din județul Constanța, informează, vineri, instituția.Reprezentanții Direcției Generale Control și Autorizare Turism din cadrul ANT vor efectua verificări asupra stadiului de pregătire a sezonului turistic estival 2016 și a activităților turistice ce se desfășoară pe litoralul Mării Negre. Ei vor discuta cu conducerea Direcției Apele Române Dobrogea-Litoral pentru informare asupra sectoarelor de plajă licitate, a celor rămase în administrare directă. În acest sens, un subiect important îl reprezintă și realizarea lucrărilor de amenajare a plajelor până la începerea sezonului turistic de către Direcția Apele Române Dobrogea-Litoral.

Reprezentanții ANT vor informa operatorii de plajă asupra procedurilor de exploatare legală a plajelor închiriate, inclusiv modul de obținere a autorizației turistice de plajă. Conform planului de acțiuni, ANT va discuta cu reprezentanții autorităților publice locale cu privire la înființarea serviciilor de salvare acvatică-salvamar și a serviciilor de prim ajutor pe plaje precum și stadiul lucrărilor de realizare a utilităților pentru plaje (canalizare, apă, energie electrică, colectarea selectivă a deșeurilor).

Reprezentanții ANT vor verifica starea edilitar-gospodărească a stațiunilor de pe litoral (iluminatul public, amenajarea spațiilor verzi și a parcărilor, toaletarea copacilor, a arboretului, efectuarea reparațiilor la carosabil și a aleilor, montarea panourilor indicatoare, de orientare spre obiectivele turistice, structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, alimentație publică, agrement, puncte farmaceutice funcționale, transport public, comerțul stradal.De asemenea, reprezentanții ANT vor informa autoritățile publice locale și a operatorii economici privind respectarea reglementărilor referitoare la dezinsecția și deratizarea domeniului public și al structurilor de primire turistice în stațiunile de pe litoral și vor distribui fly-ere cu informații referitoare la obligativitatea clasificării structurilor de primire turistică în vederea diminuării fenomenului de turism ‘la negru’.