Șase proiecte culturale, finanțate în acest an de la bugetul local

În urma deliberărilor Comisiei de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale din cadrul Primăriei au fost admise spre finanţare șase proiecte, cărora li s-a adjudecat câte un contract de finanţare nerambursabilă, pe baza punctajului stabilit conform baremurilor de punctare din grila de evaluare conţinută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare, Analiză şi Selecţie a Proiectelor Culturale. Nivelul de finanţare pentru fiecare proiect a fost stabilit în urma analizei documentaţiei financiare, după cum urmează: Asociația Tranzit.ro, pentru proiectul Tranzit.ro/Iași: Spațiul public, nivel de finanțare 40.000 de lei, Institutul Român de Inventică IRIS, pentru proiectul ”Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic – INVENTICA 2016”, nivel de finanțare 6.000 lei, Asociaţia Artă şi Educaţie Liviu Suhar, pentru proiectul ”Simpozion Internaţional de pictură şi desen IACOBENI – PARTICULARITĂŢI IMAGISTICE”, nivel de finanțare 5.50 lei, Asociaţia Compania FAPT, pentru proiectul ”ElectroLive Session”, nivel de finanțare 100.000 lei, Asociaţia Iubire si Incredere, pentru proiectul ”MUSICA E VIVA! COPIII CÂNTĂ”, nivel de finanțare 25.800 lei, Asociaţia Familia Tradiţională, pentru proiectul ”Dor de tradiţie”, nivel de finanțare 37.500 lei. Suma acordată pentru finanţarea proiectelor societăţii civile care au solicitat finanţare nerambursabilă la acest termen din programul anual se ridică la valoarea de 214.350 lei (RON), dintr-un total al fondurilor disponibile de 300.000 lei (RON). Implementarea activităţilor din proiect de către beneficiari, precum şi implementarea financiară se va face ulterior semnării contractului de finanţare nerambursabilă între Municipiul Iaşi, în calitate de finanţator şi organizaţia responsabilă de managementul de proiect. ”În vederea încheierii contractului de finanţare nerambursabilă cu municipiul Iaşi, fiecare beneficiar va trebui să prezinte certificatele privitoare la lipsa datoriilor la bugetul de stat, respectiv la bugetul local”, se precizează într-un comunicat al Biroului de presă al Primăriei. (E.M.)