Bacalaureat 2016: În perioada 27 iunie – 1 iulie, candidaţii susţin proba la o limbă străină

 

În săptămâna 27 iunie – 1 iulie are loc proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, din cadrul examenului de Bacalaureat.

Candidaţii de la Bacalaureat susţin în săptămâna 27 iunie – 1 iulie, proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, potrivit calendarului examenelor naţionale publicat de Ministerul Educaţiei.

Proba se aseamănă cu structura examenelor internaţionale Cambridge English sau IELTS, având trei tipuri de probe, după cum urmează: o probă de înţelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind receptarea textului audiat, o proba scrisă, cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind receptarea textului citit şi producerea de mesaje scrise şi o proba orală, cu durata de 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competenţele privind producerea de mesaje orale şi interacţiunea orală.

Rezultatul evaluării se exprimă prin nivelul de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, respectiv prin nivelul de competenţă, în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu.

Elevii care promovează, pe parcursul învăţământului preuniversitar, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine sau examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale, au dreptul la recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la aceste examene, la cerere.

Următoarea probă pe care o vor susţine candidaţii de la examenul de Bacalaureat este proba scrisă la Limba Română, care va avea loc luni, 4 iulie. Marţi, 5 iulie, are loc proba scrisă la limba maternă, miercuri (6 iulie) are loc proba obligatorie în funcţie de profil (Istorie sau Matematică), iar vineri, 8 iulie, are loc proba scrisă la alegere care se susţine la una din 10 materii (geografie, biologie, chimie, fizică, informatică, sociologie, filososfie, logică, psihologie sau economie).

Afişarea rezultatelor se va face pe 12 iulie, până la ora 16:00, iar depunerea contestaţiilor se face în aceeaşi zi între orele 16:00 – 20:00, urmând ca rezultatele finale să fie afişate pe 16 iulie.