Banca Mondială a alocat R. Moldova 138 mln de lei pentru continuarea reformei în sănătate

Banca Mondială a alocat Republicii Moldova 138 milioane de lei pentru a continua reformele în domeniul sănătății pentru anul curent, informează MOLDPRES.

Potrivit Serviciului de presă al Ministerului Sănătății, acest lucru a fost posibil după ce Curtea de Conturi a realizat un raport de audit, care a demonstrat că instituția a înregistrat rezultate de performanță în cadrul proiectului finanțat de Banca Mondială „Modernizarea sectorului sănătăţii din R. Moldova”.

În perioada mai – iunie curent, Curtea de Conturi a efectuat un audit la Ministerul Sănătății și la 14 spitale publice, selectate într-un mod aleatoriu de către Banca Mondială. Echipa de audit a constatat că autoritățile și-au îndeplinit angajamentele pentru reformarea și modernizarea sistemului de sănătate.

Ministerul Sănătății și-a asumat angajamentul de a realiza un set din 10 indicatori, pentru a reforma și moderniza domeniul sănătății. În 2015 au fost atinși doi indicatori, care țin de mărirea ratei de compensare a medicamentelor anti-hipertensive, de minim 70 la sută, pentru trei categorii generice și revizuirea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017.

Anul curent, au fost atinși alți doi indicatori ce țin de numărul de externări din spitale după îngrijiri acute. Acest indicator a atins nivelul de aproximativ 15% comparativ cu 17,6 cît era în trecut. Totodată, prin eforturi comune, s-a reușit reducerea numărului de paturi spitalicești alocate pentru pacienții cu boli acute din 17,6 mii cîte erau inițial la 14,1 mii.

Pînă în 2019, Ministerul Sănătății și-a mai asumat angajamente de reducere a numărului fumătorilor adulți, sporirea numărului aparatelor hipertensive, care mențin tensiunea sub control, revizuirea şi implementarea schemei de stimulare bazată pe performanță în asistența medicală primară și în spitale, mărirea numărului spitalelor publice din Chișinău, care se află sub un management comun ș.a.

Proiectul „Modernizarea sectorului sănătăţii din R. Moldova” este implementat în perioada anilor 2015-2019 şi are ca obiectiv general reducerea riscurilor bolilor non-transmisibile şi îmbunătăţirea eficienţei serviciilor de sănătate.