PNL propune organizarea unui referendum pe tema achiziției de autobuze noi la Iași

Consilierii locali ai PNL propun inițierea unui referendum local pentru stabilirea modului în care urmează să fie modernizat transportul public, respectiv prin contractarea unui credit BERD (măsură inițiată și aprobată de Executivul Primăriei și susținută de consilierii PSD, ALDE și PMP), sau accesarea de fonduri europene (măsură susținută de consilierii PNL și de consilierul independent Andrei Postolache. Într-un comunicat de presă, inițiatorii acestui demers (Ignat Etienne, Răzvan Timofciuc, Boz Petru Eduard, Coțofan Alexandru Ioan, Bostan Manuel Ciprian, Dornean Tudor, Ghizdoțăt Vlad, Jugrin Lucian (toți consilieri PNL) și Postolache Andrei – consilier independent) au redactat un proiect de hotărâre privind organizarea referendumului, care va fi supus spre aprobare plenului Consiliului Local Municipal (CLM) în viitoarea ședință. Potrivit acestui document, se aprobă organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor municipiului Iași cu privire la modalitatea prin care urmează a fi modernizat transportul public: contractarea unui împrumut de la BERD de 15. Milioane de euro, sau accesarea de fonduri puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Cu ocazia referendumului local, cetățenii municipiului Iași sunt chemați să se pronunțe prin DA sau NU la următoarea întrebare: Sunteți de acord ca transportul public de călători din Municipiul Iași să fie modernizat prin fonduri europene în detrimentul contractării unui credit de 15 milioane euro de către Primăria Municipiului Iași de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)? Referendumul ar urma să fie organizat pe 1 septembrie 2016. Potrivit legii, primarul municipiului Iași urmează să stabilească prin  dispoziție Programul privind organizarea și desfășurarea referendumului local și resursele necesare organizării acestuia, dispoziție care va fi prezentantă în cadrul ședinței ordinare de CL din luna august 2016. Sumele necesare desfășurării referendumului local vor fi alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Iași. În nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre se subliniază că transportul public de persoane face parte din serviciile comunitare de interes major pentru contribuabili. ”Acest serviciu face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică. Starea deplorabilă a flotei existente la nivelul Regiei Autonome de Transport Public, care în acest moment operează transportul public la nivelul municipiului, este de notorietate. Toate studiile indică faptul  că un transport public modern, care oferă condiții de confort și siguranță, face ca gradul de dependenta de automobilele personale să scadă și ii determină pe cetateni să folosească serviciile publice de transport. Acest lucru are beneficii pentru mediu, coeziunea socială, calitatea vieții, dezvoltare socială, încredere comunitară.  Noi, inițiatorii acestui Proiect de Hotărâre de Consiliu Local, ne dorim ca transportul public să devină mai confortabil, mai accesibil şi mai uşor de înţeles pentru toţi. În acest sens, suntem de acord ca flota operatorului public de transport, care acum este îmbătrânită, uzată moral și tehnic, să fie înlocuită într-un termen cât mai rezonabil, astfel încât ieșenii să beneficieze de un transport public modern, în condiții de confort și siguranță. Totodată, finanțele municipalității deja sunt împovărate de creditele existente, de sumele care trebuie cheltuite din bugetul local pentru proiectele cu finanțare europeană care nu au fost finalizate la timp, la care se adaugă corecțiile impuse de Autoritatea de Management, precum și de cheltuielile pentru funcționare și investiții curente ale Primăriei sau ale instituțiilor subordonate. În acest sens, în dezbaterea publică s-au degajat două soluții privind modernizarea transportului public: pe de o parte avem propunerea Primăriei municipiului Iași, care dorește contractarea unui credit de la BERD în vedere achiziției a aproximativ 75 autobuze noi, iar pe de altă parte avem propunerea PNL și a consilierului independent Andrei Postolache pentru modernizarea transportului public prin fonduri europene. Considerăm că varianta accesării unui credit BERD este cea nepotrivită pentru Iași, în condițiile în care Uniunea Europeană pune la dispoziția Polilor de Creștere, așa cum este și Iașul, sume de bani pentru modernizarea transportului public. În acest sens, în data de 14.07.2016 s-a publicat pentru consultare ghidul pentru Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.  Iașiului îi sunt alocate 58,3 milioane euro, bani care pot fi utilizati si pentru achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice (adică autobuze euro 5 sau euro 6 și tramvaie). Totodată, facem cunoscut faptul că răspunsul ADR Nord-Est la adresa din 18.07.2016 privind posibilitatea depunerii unui proiect de către Primaria municipiului Iași, legat de achizitionarea de autobuze este explicit: ”În cadrul acestei priorități de investiție vor fi avute în vedere următoarele tipuri de acțiuni orientative pentru finanțare: Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achizitionarea de material rulant electric/ vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane. Avand in vedere cele de mai sus, in conditiile in care standardele pentru motoare euro VI intrunesc limitele pentru vehicule EEV, ar putea exista oportunitatea finantarii unei astfel de achizitii, in cadrul proiectului finantat prin Axa 4, cu conditia ca acest lucru sa fie stipulat in ghidul specific al prioritatii respective  (nefinalizat in acest moment), cu respectarea tuturor celorlalte prevederi ale ghidului specific si a legislatiei in vigoare.” Considerăm că răspunsul este fără echivoc și de aceea credem că îndatorarea Iașului cu 15 milioane de euro nu este justificabilă, în condițiile în care UE pune la dispoziția UAT-urilor fonduri pentru modernizarea transportului. Totodată, imperativul urgenței nu este justificat pentru contractarea unui credit de la BERD. Din experiența altor autorități publice care au contractat un cred de la această instituție, negocierile se întind pe o perioadă mai mare de 12 luni. Ținând cont de toate aceste motive, cel mai corect față de comunitate este să ne întoarcem către ieșeni. În acest sens, convocarea unui referendum local, prin care contribuabilii din orașul nostru să își spună punctual de vedere cu privire la modalitatea prin care își doresc să fie modernizat transportul public ieșean este soluția dezirabilă pentru a găsi consens și unitate politică și comunitară în vederea realizării acestui proiect extrem de important pentru Iași”, se precizează în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre semnat de consilierii PNL, alături de consilierul independent Andrei Postolache. (E.M.)