Universitatea Agronomica Iasi: Număr de locuri admitere – sesiunea din septembrie

 

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MENCS şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de „inginer” în specializarea urmată, respectiv „licenţiat” în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din septembrie este 5-9 septembrie 2016.

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:
» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere

LOCURI PENTRU ROMÂNI

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare aprobate
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 30
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agricultură 10
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 16 15
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 15 5
Total Agricultură 31 60
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 17 15
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 25 10
Total Horticultură 42 25
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 34 15
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 20
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 15
Total Zootehnie 34 50
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 10
Medicină veterinară
(limba engleză)
35
Total Medicină Veterinară 45
Total general 107 180

LOCURI PENTRU RROMI

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare aprobate
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 2
Protecţia consumatorului şi a mediului
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 1
Peisagistică
ZOOTEHNIE Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 1
Medicină veterinară
(limba engleză)
Total general 6

LOCURI PENTRU TINERI DIN REPUBLICA MOLDOVA
ABSOLVENŢI DE LICEE DIN ROMÂNIA

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare aprobate
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 1/0*
Protecţia consumatorului şi a mediului
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 1/0*
Medicină veterinară
(limba engleză)
Total general 2/0*

*din care, locuri cu bursă

LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare aprobate
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 2
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economica în agriculturăHorticultură 1
HORTICULTURĂ Horticultură 2
Peisagistică
ZOOTEHNIE Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism 2
MEDICINĂ
VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 2
Medicină veterinară
(limba engleză)
Total general 9