ASF recomandă creșterea acțiunilor de identificare, supraveghere și control al comportamentului excesiv în sectorul asigurărilor

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) recomandă sectorului de asigurări – reasigurări creșterea acțiunilor de identificare, supraveghere și control al comportamentului excesiv al asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, potrivit unui comunicat al instituției remis luni AGERPRES.

“Consiliul ASF a formulat propuneri de îmbunătățire a inițiativelor de reglementare și a recomandat Sectorului de asigurări — reasigurări creșterea acțiunilor de identificare, supraveghere și control al comportamentului excesiv al asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, precum și propuneri de sancționare fermă a tuturor abaterilor de la cadrul normativ, etica în activitatea de asigurări și tratamentul corect al consumatorilor”, se arată în comunicat.

Consiliul ASF a dezbătut, în ședința din 18 august 2016, Raportul Sectorului de asigurări — reasigurări privind acțiunile întreprinse pentru atenuarea creșterii tarifelor RCA la autoturisme și autovehicule de transport, având în vedere tendința de majorare a primelor RCA în ultimele 8-10 luni.

Potrivit ASF, acțiunile și măsurile derulate cuprind: consultări cu organizațiile patronale ale transportatorilor, la sfârșitul anului 2015, precum și în prima parte a anului 2016, la sediul ASF. La prima întâlnire (din 22 decembrie 2015), la care au participat și asigurătorii, au fost inventariate soluțiile posibile pentru stabilizarea primelor RCA și a pieței asigurărilor. Propunerile agreate au făcut obiectul unui Protocol semnat de ASF și de federațiile patronale ale transportatorilor. Ulterior acestei întâlniri au fost organizate discuții separate, la sediul ASF, cu UNTRR, COTAR, FORT, APTE 2002 și ARTRI, au fost detaliate aspectele tehnice ale soluțiilor posibile menționate în protocol și s-a stabilit participarea la grupurile de lucru organizate de ASF. Ulterior au mai fost organizate întâlniri ale transportatorilor cu asigurătorii, mediate de ASF.

Instituția precizează, de asemenea, că a organizat grupuri de lucru pe problematica asigurărilor RCA, în cadrul ASF, cu participarea reprezentanților transportatorilor și ai societăților de asigurare, precum și a reprezentanților Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Transporturilor și Consiliului Concurenței. Pe parcursul a peste trei luni de discuții, grupurile de lucru au identificat și adoptat propuneri de măsuri pe termen scurt, mediu și lung. Propunerile s-au concretizat în proiectul Legii Asigurărilor RCA, în amendamente la Norma RCA nr. 23/2014, precum și în măsuri operaționale realizate sau în curs de realizare (baza de date CEDAM, sistemul bonus-malus, transparentizarea metodelor de calcul actuarial, transparentizarea datelor privind frecvența evenimentelor și nivelul de daună etc.).

În același timp, conform ASF, au fost organizate acțiuni de control privind metodologiile de formare a primelor și calculele actuariale, cu accent pe analiza cauzalității creșterii tarifelor RCA, fiind aplicate sancțiuni acolo unde a fost cazul. Societățile de asigurări au fost îndemnate să facă eforturi pentru atenuarea impactului majorării primelor RCA asupra transportatorilor, să elimine excesele și primele exagerate din piață.

Elaborarea Proiectului Legii RCA este o altă acțiune menționată de ASF, rezultat concret al primului Grup de lucru și un răspuns la inițiativa legislativă a Comisiei de buget-finanțe din Senat, care ar putea să devină o lege modernă și echitabilă. Proiectul de lege, depus deja la Parlament și avizat de Guvern, a preluat inclusiv propunerile formulate de federațiile patronale din transporturi și introduce instituții juridice noi, precum decontarea directă, reglementarea despăgubirilor pentru vătămări corporale, utilizarea tehnologiilor telematice, încheierea polițelor pe perioade mai mici etc., care reprezintă totodată și soluții sustenabile de reducere a primelor RCA, în general, și pentru vehiculele de transport în special.

ASF susține că a actualizat legislația secundară în domeniul RCA (Norma nr. 23/2014), modificată în mai multe rânduri, astfel încât să producă efecte imediate în stabilizarea primelor RCA, să liberalizeze mai mult piața și să mențină constante primele pe o perioadă mai mare. Au fost introduse reglementări clare referitoare la obligativitatea asigurării proporționalității între daunalitate și tarifele RCA, clarificări cu privire la Cartea Verde, relaxarea condițiilor de operare pentru atragerea de noi investitori sau furnizori de polițe RCA, creșterea competiției între canalele de vânzare și îmbunătățirea eficienței canalelor de distribuție, posibilitatea oferirii de reduceri comerciale și modificarea tarifelor de primă notificate la ASF numai după o perioadă de minimum 12 luni.

Instituția mai menționează monitorizarea specială a primelor RCA pe segmentele de asigurări obligatorii pentru autovehiculele de transport pentru a identifica creșterile reale și a oferi informații relevante în piață pentru asigurați. Astfel, începând cu luna ianuarie 2016, monitorizarea și analizele statistice privind evoluția tarifelor RCA pentru autoutilitare/autocamioane și vehicule de transport de persoane au fost realizate în mod sistematic, cu frecvență lunară. Rezultatele agregate la nivelul întregii piețe au fost făcute publice prin comunicate de presă, datele statistice fiind în continuare disponibile pe pagina de internet a ASF — www.asfromania.ro.

ASF a realizat analize independente de piață pentru determinarea unor repere de referință la nivelul polițelor RCA privind nivelul real al frecvenței evenimentelor, nivelul daunalității și al gradului de acoperire a daunelor potențiale prin primele notificate la ASF de către asigurători. Ca urmare au fost furnizați indicatori principali de daunalitate, la nivelul fiecărei societăți autorizate să subscrie riscuri de răspundere civilă auto și la nivel agregat de piață (frecvența daunelor, dauna medie, rata daunei, prima de risc etc.), care au fost publicați pe site-ul ASF.

ASF menționează initiațiva constituirii Biroului antifraudă în cadrul instituției, ca urmare a dezbaterilor dintr-unul din Grupurile de lucru și a multiplelor semnale privind practicile frauduloase și discriminatorii.

Totodată, ASF include printre acțiunile și măsurile derulate Proiectul de Lege privind distribuția produselor de asigurări, pentru transpunerea Directivei Parlamentului European (IDD), care va conduce la o protecție sporită pentru asigurați, la obligații mai mari pentru distribuitorii și intermediarii de produse de asigurări, la armonizarea dispozițiilor naționale, uniformizarea cadrelor de reglementare și consolidarea încrederii consumatorilor.