Parlamentul și societatea civilă au început consultări pentru a modifica legislația referitoare la transparența în procesul decizional

Parlamentul și societatea civilă au început consultările în vederea modificării actelor legislative referitoare la transparența în procesul decizional, transmite MOLDPRES cu referire la Direcția comunicare și relații publice a Legislativului.

Grupul de lucru dintre Parlament și societatea civilă pentru consolidarea cooperării în cadrul procesului decizional s-a convocat astăzi în prima ședință, prezidată de Președintele Parlamentului Andrian Candu.

Speakerul a salutat implicarea societății civile în perfecționarea legislației, sporirea transparenței decizionale și a deschiderii parlamentare, precum și implicarea mai activă a cetățenilor în procesul decizional.

”Grupul de lucru își propune să valorifice parteneriatul cu societatea civilă pentru a eficientiza activitatea Parlamentului. Așteptăm modificări legislative pentru ca societatea civilă să aibă un rol mai mare în tot ceea ce înseamnă creație legislativă, astfel încît să existe transparență din partea Parlamentului, pe de o parte, iar, pe de altă parte, un control al societății asupra activității Parlamentului. Este vorba de un ansamblu mai mare de instrumente nu doar la nivel de elaborare a actelor, dar și de control parlamentar”, a menționat Andrian Candu.

Speakerul a îndemnat reprezentanții societății civile să înainteze propuneri legislative pentru a asigura mai multă transparență procesului decizional, care urmează a fi inițiate ca proiecte legislative, a fi dezbătute la nivelul comisiilor și adoptate de Parlament în timp optim.

Totodată, Parlamentul, cu sprijinul PNUD, va organiza ateliere de lucru tematice pentru reprezentanți ai societății civile, deputați și funcționari din cadrul Secretariatului Parlamentului în vederea îmbunătățirii procesului legislativ prin promovarea transparenței în activitatea parlamentară și în procesul decizional.

Reprezentanții societății civile au propus Parlamentului să fie actualizat Planul de acțiuni al Strategiei de Dezvoltare a Societății Civile și să fie adoptate un șir de modificări și completări legislative care să asigure mai multă eficiență și transparență procesului decizional. Sectorul asociativ consideră că procesul de elaborare și adoptare a legislației trebuie să fie mai previzibil, propunînd Parlamentului să facă publice planuri legislative detaliate, care ar putea fi consultate cu organizațiile interesate în orice etapă a procesului legislativ. De asemenea, reprezentanții societății civile au solicitat ca propunerile să fie examinate de comisiile parlamentare de profil.

Grupul de lucru pentru analiza propunerilor societății civile cu scopul modificării unor acte legislative referitoare la transparența în procesul decizional a fost creat la propunerea Președintelui Parlamentului Andrian Candu, urmare a dezbaterilor din cadrul Conferinței anuale ”Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă”, desfășurată în iulie 2016. Grupul de lucru, format din deputați din toate fracțiunile și grupurile parlamentare, reprezentanți ai societății civile, Secretariatului Parlamentului și Ministerului Justiției, își va desfășura activitatea pînă la sfîrșitul lunii decembrie a anului curent.

La sfîrșitul lunii iulie, Biroul permanent al Parlamentului a aprobat o hotărîre care stabilește un șir de măsuri de consolidare a cooperării dintre Parlament și societatea civilă în cadrul procesului decizional. Este vorba, în special, despre crearea unor grupuri de lucru, care vor elabora modificări în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ pentru a spori transparența decizională și pentru a revizui Strategia de Dezvoltare a Societății Civile.