Uniunea Scriitorilor din România Filiala Iasi are 285 de membri

 

– Constantin Bostan, Marcel Miron,Ovidiu Morar, Teodor Parapiru ,Cătălin Mihai Ștefan ,Vasile Tudor, Ana Vrăjitoru sunt scriitorii validați de Consiliul USR în ședința din 7 decembrie 2016

Miercuri, 7 decembrie 2016, Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a validat noii membri ai USR. Din totalul celor 31 de dosare propuse spre validare de către Comitetul de Conducere al USR Filiala Iași, au fost aprobate un număr șapte dosare. Astfel, USR Filiala Iași are în prezent un număr de 285 membri.  Cei 7 noi membri sunt: Constantin Bostan, Marcel Miron, Ovidiu Morar, Teodor Parapiru, Cătălin Mihai Ștefan ,Vasile Tudor, Ana Vrăjitoru.
Precizăm că, în conformitate cu Statutul USR,  pentru a deveni  membru U.S.R. solicitantul trebuie sa depună un dosar care să cuprindă: cerere individuală de primire; câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte; copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, sunt decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.
Într-un cadru festiv, vineri, 16 decembrie, ora 12, noii membri vor primi legitimațiile USR.