Creşte numărul salariaţilor din judeţul Iaşi

Efectivul de salariaţi din judeţul Iaşi la data de 31.V.2017, a fost de 160.783 persoane, în creştere cu 5.562 persoane (+3,6%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2016 şi cu 580 persoane comparativ cu sfârşitul lunii aprilie 2017. După cum se arată în datele oferite de Direcţia Judeţeană de Statistică (DJS) Iaşi, în luna mai 2017, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 3.163 lei (+18,1%) faţă de luna mai 2016), iar cel mediu net de 2.273 lei (+18,1%); comparativ cu luna aprilie 2017 s-a înregistrat o creștere de 1,3% la câştigul brut şi la cel net. Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna mai 2017, a fost mai mic cu 3,8%. Indicele câştigului salarial real pentru luna mai 2017 faţă de luna mai 2016, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, în judeţul Iaşi a fost de 117,4%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 17,4%. (E.M.)