Iaşiul, gazda conferinţei finale a proiectului strategic transfrontalier privind prevenirea şi protecţia impotriva inundaţiilor

În perioada 19-20 decembrie 2017 are loc la Hotel „Astoria” din Iași Conferința Finală a proiectului strategic transfrontalier „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate” – EAST AVERT MIS ETC 966, în valoare de 9,244 milioane euro (42,929 milioane lei la cursul inforeuro de 4,644 lei/euro din decembrie 2017). Beneficiar al proiectului este Ministerul Mediului din România, care coordonează șapte parteneri de proiect din trei țări (România, Republica Moldova și Ucraina), respectiv: P2 – Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, P3 – Administrația Bazinală de Apă Siret, P4 – Institutul National de Hidrologie si Gospodărire a Apelor, P5 – Agenția “Apele Moldovei” (Republica Moldova), P6 – Direcția Bazinală a Resurselor de Apa Nistru-Prut (Ucraina), P7 – Centrul Regional de Hidrometeorologie Cernăuți (Ucraina) şi P8 – Centrul de Stat Științific și Tehnic pentru probleme inter-sectoriale & regionale de Siguranță și Conservare a Resurselor de Mediu “EcoResource” (Ucraina). Obiectivul principal al proiectului EAST AVERT MIS ETC 966 este protecția zonelor de graniță în bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret de riscul la inundații, alte riscuri naturale periculoase pentru ciclul apei și reducerea vulnerabilității de mediu, economico-sociale pentru localitățile țintă din regiunea de graniță în situații de inundații. Proiectul Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate” – EAST AVERT MIS ETC 966, a fost finanțat prin Programul Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 prin Prioritatea 2 Mediu și pregătirea pentru situații de urgență, Măsura 2.1 Rezolvarea în comun a unor aspecte de mediu, în special prin monitorizarea mediului, managementul bazinelor râurilor și reducerea riscului de inundații.

Implementarea proiectului EAST AVERT a constat în:

 • Reducerea riscului de inundații prin sporirea capacității funcționale a barajului Stânca Costești, prin investiții de peste 2,9 mil euro, pentru lucrări de reabilitare și creșterea capacității de monitorizare. În acest sens, partea română a realizat investiții în lucrări și echipamente de peste 1 mil euro (inclusiv TVA), iar restul finanțării a fost utilizată de partenerul din Republica Moldova.

 

 

 • Realizarea unui sistem integrat de măsurători în timp real, prin instalarea a 32 de stații hidrometrice automate, 2 în România (pentru determinarea parametrilor de cantitate la Acumularea Stânca Costești) și 30 pe teritoriul ucrainean, amplasate în bazinele hidrografice superioare ale râurilor Siret și Prut. În acest scop au fost utilizate fonduri de aproximativ 1 mil. Euro.

 

 • Sporirea capacității instituționale, prin achiziții de echipamente și software de aproximativ 1 mil. euro, pentru 13 dispecerate, respectiv: 6 dispecerate pe teritoriul României (1 – responsabil Liderul de Proiect – Ministerul Mediului, 4 – responsabil P2 – ABA Prut Bârlad și 4 – responsabil P3 – ABA Siret), 3 dispecerate pe teritoriul ucrainean (2 – responsabil P6 – Direcția Apelor Nistru-Prut și 1 – responsabil P7 – Centrul Regional de Hidrometeorologie Cernăuți) și 1 dispecerat pe teritoriul moldovenesc (P5 – Agenția “Apele Moldovei”).

 

 • Modernizarea a 6 centre de prognoză.
 • Instruirea a 20 persoane, în GIS, prelucrarea și transmiterea datelor primare.
 • Realizarea hărților de hazard și risc la inundații (ATLAS) cuprinzând informații ce trebuie luate în considerare pentru protejarea localităților din zona transfrontalieră din bazinele superioare ale râurilor Prut și Siret.

Rezultate ale proiectului:

 • Asigurarea unui nivel ridicat de monitorizare cantitativă a cursurilor râurilor din bazinele hidrografice Siret și Prut, inclusiv a infrastructurii hidraulice baraj Stânca Costești, pentru prevenirea și protecția împotriva inundațiilor și poluărilor accidentale;
 • Punerea în siguranță a barajului Stânca Costești prin modernizarea sistemului informațional, înlocuirea sistemului de pompe și a celui de alimentare cu energie electrică
 • Realizarea hărților zonelor inundate la viiturile istorice în bazinele hidrografice Siret și Prut, a hărților de hazard și de vulnerabilitate la o scară globală (utilizând imaginile satelitare de înaltă rezoluție) și a hărților de risc pentru bazinele Siret și Prut;
 • Realizarea Planului comun de acțiune împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pentru bazinele Siret și Prut, pe zona transfrontalieră;
 • Îmbunătățirea sistemului de avertizare printr-un sistem comun de proceduri de prognoză și modelare;
 • Creșterea operativității sistemului de avertizare/alarmare, prin:
  • îmbunătățirea acurateței prognozelor, atât cu privire la variația debitelor, cât și a timpilor de propagare a viiturilor;
  • îmbunătățirea monitorizării parametrilor de calitate;
  • îmbunătățirea timpului de reacție în cazul evenimentelor extreme, datorită modernizării modului de preluare, prelucrare și transmitere a datelor și informațiilor.
 • Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor asupra zonelor cu risc de inundații în situații de evenimente extreme.

 

Proiectul EAST AVERT a debutat în 29 noiembrie 2013, având la bază un Studiu de Fezabilitate integrat pentru sistemul informațional hidrologic de pe Râurile Siret și Prut și reabilitarea Nodului Hidrotehnic Stânca Costești, cuprinzând detaliile tehnice de execuție a lucrărilor la baraj, instalarea stațiilor hidrometrice și modernizarea sistemului de dispecerate. Termenul de finalizare a implementării a proiectului este 31 decembrie 2017. Programul Operațional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și parteneriat și cofinanțat de statele participante în program. (E.M.)