Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Iaşi recrutează candidaţi pentru admiterea în şcolile militare

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (IJJ) Iaşi recrutează candidaţi în vederea luării în evidenţă şi, ulterior, pentru întocmirea dosarelor în vederea participării la concursurile de admitere organizate de instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2018, după cum urmează: Academia de Poliţie A.I. Cuza Bucureşti – Facultatea de Jandarmi – 50 de locuri, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgăşani – 350 locuri, Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi  Petru Rareş Fălticeni – 350 locuri. Condiţii de participare candidați:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să nu aibă semne particulare evidente sau taatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
 14. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

Condiția referitoare la înălțime a fost eliminată, iar locurile sunt comune pentru femei și bărbați.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa la sediul I.J.J. Iaşi, din Bd. Poitiers nr. 18-22 sau la tel. 0232-410425 int. 24604 – Compartiment Resurse Umane. (E.M.)