Lucrările la şantierul de la Baia Turcească se desfăşoară conform graficului

Primarul Mihai Chirica a efectuat vineri o vizită la şantierul de la Baia Turcească, obiectiv care face obiectul unui proiect de reabilitare, consolidare și refuncționalizare a acestei clădiri. Proiectul este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 (POR), Prioritatea de Investiții 5.1. – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea, consolidarea și refuncționalizarea clădirii fostei Băi Comunale (Baia Turcească)” este de 21.862.177,67 lei (circa 4,62 milioane de euro). Durata de execuţie a lucrărilor este de 27 de luni. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 21 februarie 2018, iar contractul de execuție a lucrărilor pe 27 august 2018 cu firma Cifolelli Edilizia SRL din Italia, contra sumei de 14.070.853,78 lei, inclusiv TVA. Lucrările de reabilitare, consolidare și refuncționalizare a fostei Băi Turcești au început în luna septembrie 2018. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural la nivelul Municipiului Iași, aspecte cuantificate prin crearea unui flux preconizat de cel puțin 7.000 de vizitatori anual. Obiectivele specifice ale proiectului sunt restaurarea și reabilitarea imobilului obiectiv de patrimoniu cultural, refuncționalizarea prin recompartimentare interioară și promovarea Centrului Internațional de Artă Contemporană prin implementarea unui plan de marketing, digitalizarea obiectivului și integrarea acestuia în circuitul turistic. Potrivit proiectului, Baia Turcească va fi recompartimentată astfel încât să răspundă necesităţilor funcţiunilor propuse, printre acestea numărându-se posibilitatea de a găzdui manifestări de tipul „performance”, cât şi artă vizuală și artă de obiect. Se va pune accentul pe interacţiunea artiştilor cu publicul prin spaţii în care aceştia vor putea performa sau expune. Fostele vestiare ale Băii Turceşti vor deveni spaţii tampon şi vor permite primul contact al publicului cu evenimentele interioare prin intermediul unor prezentări media ale istoricului artelor vizuale şi artelor performative. Din fostele vestiare publicul va putea ajunge la spaţiile expoziţionale (pentru fotografie, pictură, sculptură sau film) sau la zona teatrului contemporan. Vor exista şi dotări anexe, precum foaier, garderobă, cabine pentru actori, circulaţii, inclusiv lift pentru persoane cu dizabilităţi. La demisol va fi organizată o zonă de socializare între artişti şi public. Alte spaţii ale monumentului istoric vor fi utilizate pentru proiecţii video, cinema şi teatru experimental. Etajul va cuprinde ateliere deschise în care publicul va putea lua parte la evenimentele ce se organizează, o sală de tip workshop de dans / teatru şi o zonă de mediatecă în care vor putea fi vizionate evenimente artistice contemporane înregistrate. De asemenea, terenul din jurul imobilului va fi reamenajat inclusiv pentru viitoare spectacole în aer liber. După consolidare şi restaurare, fosta Baie Turcească va fi transformată în Centru Internațional de Artă Contemporană, un domeniu care rămăsese descoperit în Municipiul Iași. De aceea am decis să transformăm fosta Baia Turcească într-un astfel de centru, mai ales că edificiul răspunsese de-a lungul timpului unor astfel de provocări., iar în numai șase luni am reușit să ajungem la semnarea contractului de lucrări. Clădirea fostei Băi Comunale – Baia Turcească, din str. arh. G. M. Cantacuzino nr.16 și a fost construită la sfârșitul sec. al XIX-lea (1897-1898) și este o construcţie monumentală, purtând amprenta stilului arhitectural eclectic, cu influențe orientale. Aceasta a fost amplasată pe situl fostului Feredeu Turcesc, ridicat în timpul lui Vasile Lupu. La sfârşitul secolului al XIX-lea, deoarece Feredeul ajunsese în ruină, oficialităţile au decis demolarea acestuia și realizarea unei băi comunale, cu o concepţie arhitecturală nouă, actuala clădire, în care a funcţionat până la sfârșitul secolului XX Baia Turcească. Aceasta funcționat ca baie populară până în 1999. (E.M.)